Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ЗАХТЈЕВА ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У 2023. ГОДИНИ

Позивају се сви корисници буџетских средстава општине Брод да најкасније до 15.09.2022. године доставе  буџетске захтјеве са образложењем за коришћење буџетских средстава из буџета општине Брод за 2023. годину.

Захтјеви буџетских корисника (примаоци грантова и субвенција) који послују као самостални правни субјект, у складу са посебним прописима (Законом о јавним предузећима, Законом о систему јавних служби и сл.) требају бити овјерени од стране надлежних органа у складу са њиховим Статутом.

У складу са чланом 30. Закона о буџетском систему РС, сви буџетски корисници (потрошачке јединице) су дужни свој захтјев за финансијски план за 2023. годину доставити Одјељењу за финансије. Крајњи  законски рок за достављање буџетских захтјеве са образложењем је 15.09.2022. године. Овјерени и потписани  буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије општине Брод путем поште  или електронски на е-mail: finansije@opstina-brod.net.

Упутство за припрему буџета општине Брод за 2023. годину са прилозима је испод овог текста и у одјељку ЈАВНИ ПОЗИВИ. За све додатне информације  контактирати Одјељење за финансије општине Брод на телефон број 053/610-507.

ПОЗИВ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА СА УПУТСТВОМ

eskort eskişehir -

Personel Sağlık