+387 53 610 116

Јавне набавке

Одлуке 2023

15.9.2023. г. Одлука о додјели уговора за израду признања

11.9.2023. г. Одлука о додјели уговора за вертикалну саобр. сигнализацију

7.9.2023. г. Одлука о додјели уговора за санацију асфалтних оштећења

5.9.2023. г. Одлука о додјели угоговора за сервис и пуњење ПП апарата у ВЈ

2.8.2023. г. Одлука о додјели угоговра за ревизију гл. пројекта аутоб. стајалишта

28.6.2023. г. Одлука о поништењу поступка за набавку асфалтирања оштећења на путевима и улицама

20.6.2023. г. Одлука о додјели уговора за аутоосигурање

12.6.2023. г. Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу за реконстр. и асфалт. у МУ Унка

05.6.2023. г. Одлука о додјели уговора за реконструкцију и асфалтирање - Унка

26.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за гл. пројекат аутобус. стајалишта (код средње школе)

25.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за одржавање и поправак локалних путева ЛОТ 4

25.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за одржавање и поправак локалних путева ЛОТ 3

24.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за одржавање и поправак локалних путева ЛОТ 2

24.5. 2023. г. Одлука о додјели уговора за одржавање и поправак локалних путева ЛОТ 1

5.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за изнајмљивање радне машине багера ровокопача ЛОТ 2

5.5.2023. г. Одлука о додјели уговора за изнајмљивање радне машине багера ровокопача ЛОТ 1

27.4.2023. г. Одлука о додјели уговора за електроинсталатерске радове

24.4.2023. г. Одлука о додјели уговора за хоризонталну сигнализацију

Јавни позиви

Извод из плана набавки

Реализовани уговори