Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Начелник општине Брод расписује:

>> ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Брод, путем прибављања писаних понуда (цијели оглас преузмите путем линка). Предмет јавног огласа је давање у закуп пољопривредног земљишта у катастарским општинама:

– Брод – 221067 м2,

– Брусница Велика – 232420 м2,

– Унка – 95610 м2,

– Врела Доња -170452 м2, 

– Колибе Горње – 62291 м2,

– Клакар Горњи -294510 м2,

– Винска – 107358 м2,

– Ново Село – 44000 м2,

– Грк – 50454 м2,

– Полој – 56157 м2,

– Збориште – 34856 м2.

УКУПНЕ ПОВРШИНЕ: 1369175 м2 или 136.9175 ха.

Графички преглед блок-парцела и појединачних катастарских парцела, по катастарским општинама, које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Брод, канцеларија бр. 17, сваког радног дана од 7 до 15 часова, контакт  телефон  053/610-013. Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп, може се извршити сваким радним даном од 10 до 15 часова, након расписивања јавног огласа, уз претходни договор са контакт особом. Пољопривредно земљиште из јавног огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Пољопривредно земљиште из јавног огласа, даје се у закуп искључиво за ратарску, сточарску, повртарску и воћарску пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе и не може се давати у подзакуп. Рок за достављање понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 30 дана од дана објављивања истог.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık