brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Инвестирајте у Брод

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У БРОД?

Погодности које нудимо:

1. Изузетна локација за покретање пословања
2. Уређена инфраструктура
3. Пословно окружење
4. Природни и људски ресурси
5. Подршка локалне управе

ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ БРОД

Општина Брод се данас простире се на површини од 228 km2 површине. Брод је равничарски пољопривредни крај. Брод је окружн општинама: Дервента, Добој, Модрича, Оџак и Славонски Брод у Републици Хрватској.

На развој Брода утицала је важна лонгитудинална посавска цеста и главна железничка магистрала: Љубљана – Загреб – Београд. Повољан географски положај омогућио је добру саобраћајну повезаност Општине са земљама из окружења и шире. Oпштина Брод лежи на магистралном путу Сарајево – Зеница – Добој – Дервента – Славонски Брод гледајући сјевер југ. Правац исток – запад је такође повезан, путем Бања Лука – Брод – Бијељина па даље на исток. Поред овог општина Брод се налази свега 5 km од аутопута "Загреб – Београд", а у будућности и на коридору "5-Ц" који би требало пролазити 20 километра источно од Брода и повезивати Плоче – Сарајево – Осијек – Будимпешту.

Потребно је нагласити да је према Просторном плану Републике Српске предвиђена је изградња жељезничке пруге Брод – Модрича. Свакако, један од значајнијих инфраструктурних објеката је постојање граничног прелаза и самог моста на ријеци Сави који повезује општину Брод у Републици Српској са Славонском Бродом у Републици Хрватској.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Главна природна богаства општине Брод чине: пољопривредно земљиште, шуме, ријеке Сава и Укрина. Скоро комплетно подручје општине Брод налази се у равници. С обзиром на такав терен, подручје обилује изузетно квалитетним земљиштем повољним за развој пољопривреде.

Према катастарским подацима општина Брод располаже са 23.416 hа укупне земљишне површине, од чега се у приватном власништву налази 15855 hа (67,71%), а у државном власништву 7561 hа (32,29%).

Шуме су распрострањене и заступљене по читавом подручју општине. У оквиру административних граница општине Брод корисник државних шума је Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, Шумско газдинство "Добој" из Добоја, Шумска управа Дервента, које је надлежна за територију општине Брод и извршилац стручно-техничких послова у шумама у приватној својини. Према катастарским подацима у општини Брод шуме покривају површину од 5.580 hа тј. 23.8% од укупне земљишне површине и распоређене су по читавом подручју општине.

Скупштина општине Брод је 30.05.2006. године усвојила Шумско привредну основу за период од 01.01.2006. до 31.12.2015. године, којом су одређене основне смјернице и циљеви газдовања шумама, мјере за унапређење шума, очување и јачање опште корисних функција шума и заштита шума. Према евиденцји Шумског газдинства Добој на подручју општине Брод у 2010. години је реализовано четинара у количини од 933,84 m3 и лишћара 5.631,15 m3, у укупној вриједности од 391.908,30 КМ.

Најзначајније водене површине су ријека Сава чија дужина тока на територији општине износи cca 29 km, која прихвата све површинске воде овог подручја, а уједно представља и државну границу према Републици Хрватској. Према подацима из водомјерне станице у Броду највећи водостаји на ријеци Сави и Укрини биљежени су у марту, априлу и мају, затим новембру.

pogledano 8218 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 22 Novembar 2018 08:29