brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
Инфо

Инфо

 

СПИСАК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ОПШТИНИ БРОД СА ЦИЈЕНАМА

 

Општина Брод има два јавна комунална предузећа: "Водовод и канализација" и "Комуналац":

Изградња водоводног система града Брод датира још од 1950. године када су почели први радови на организованом водоснабдијевању становништва и индустрије. ОЈДП „Водовод и kанализација“ Српски Брод организовано је Одлуком Скупштине општине Брод број 01-023-56/97 од 21. aвгуста 1997. године о подјели ОЈКП “Комвод” - а. Данашњи КП „Водовод и канализација“ а. д. Брод је предузеће са 100% општинским капиталом.  

Извјештаји и цјеновник услуга јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација":

 

 

Комунално предузеће “Комуналац” поред своје редовне дјелатности, која подразумијева планско прикупљање, одвоз и складиштење отпада, управљања објектом Градске пијаце, одржавање и управљање гробљем, обавља и послове стакленичког узгоја цвијећа, уређење макадамских путева, те пресовања и продаје картонске и пет абмалаже.  

Извјештаји и цјеновник услуга јавног комуналног предузећа "Комуналац":

 НАЈАВЕ, САСТАНЦИ И АКТИВНОСТИ:

 

18.9.2018. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САСТАНКУ ОИК 21.9.2018.

13.9.2018. ОБЈАВЉЕН ПЛАН ОБУКЕ БО Обавјештење за план обуке БО

05.09.2018. Сједница ОИК 7.9.2018.

28.8.2018.  САСТАНАК ОИК -НАЈАВА

17.8.2018. САСТАНАК ОИК - НАЈАВА састанка за 20.8.у 14 часова

13.8.2018. 

Листа овјерених политичких субјеката

Преглед коначне додјеле мјеста у БО

Помоћна табела учешћа политичких субјеката у додјели мјеста у БО

Број бирача - 016

6.8.2018. Позив за присуствовање додјели мјеста - жријебању у бирачким одбирима 8.8.2018. г. у 12 часова

Вијест о одржаном жријебању

22.6.2018. Обавјештење

6.6.2018. ОБАВЈЕШТЕЊЕ

11.5.2018.  САСТАНАК ОИК - НАЈАВА

 

 

ОПШТИНА БРОД – ЛОКАЦИЈА СА ОДЛИЧНОМ ТРГОВАЧКОМ ЛОГИСТИКОМ

Географски положај и доступност саобраћајне инфраструктуре чине Брод одличном локацијом за успоставу и развој пословања. Брод је на самој граници са Републиком Хрватском и ЕУ, са потенцијалних око 500 милиона потрошача. Гранични прелаз Брод има функцију робно - царинског терминала 2. категорије преко којег годишње пређе око 100.000 камиона.

Општина Брод вам нуди greenfield i brownfield зоне за инвестирање, на око 3 км од граничног прелаза, ниске цијене закупа земљишта - и до 1 KM/m2 u greenfield зонама, у зависности од броја запослених радника од стране инвеститора, и квалификовану радну снагу металске струке, браваре и цертифициране завариваче са завршеном обуком у TIG, MIG i REL поступцима са цертификатом цертифицирајуће куће TÜV.

videologo

 

СЕКТОРИ ЗА УЛАГАЊЕ

 • Металска индустрија

Општина Брод има дугу традицију у производњи металних производа. Најзначајнији субјекти су били Метал Емајл – производња металних производа за купатила (каде, умиваоници, водокотлићи), Метал Брод – производња металних конструкција у грађевинарству и Адаптер – производња прикључних уређаја за пољопривредне машине.

У Општини Брод инвеститорима је на располагању стручна, обучена и искусна радна снага металске струке. На списку Завода за запошљавање у Броду од 1.898 незапослених лица, 226 лица су металске струке (135 бравара, 19 заваривача, 11 металостругара, 38 аутомеханичара и 23 машинска техничара). Такође, у Броду постоји школа за обуку заваривача TIG, MIG i REL поступцима, а у Славонском Броду (Хрватска/ЕУ) цертификујућа кућа TÜV која тестира и даје цертификате обученим заваривачима. Највећи инвестициони потенцијал унутар металског сектора има подсектор за извођење браварско-заваривачких радова.

 • Пољопривреда

Инвеститорима у области пољопривреде у Броду је на располагању око 2.100 ha земљишта. Квалитет земљишта је веома повољан за инвестиције у ратарство и воћарство (узгој шљиве, јабуке и крушке). У 2017. години, на подручју општине Брод је произведено:

 • 1.595 грла говеда
 • 7.000 свиња
 • пшенице на површини од 305 ha
 • кукуруза на површини 2.900 ha
 • јабуке 10.000 стабала
 • крушке 10.000 стабала
 • шљиве 100.000 стабала

Због тренда раста сточног фонда (говедарство и свињогојство) површина земљишта које се обрађује се сваке наредне године повећава за око 50 ha, па се може рећи да је пољопривреда у благом развоју. У 2017. години на подручју Општине Брод су регистрована 302 пољопривредна газдинства. Пољопривредним произвођачима је у 2017. години додијељено 815 ha обрадивог земљишта, а додјела преосталог земљишта се наставља и у 2018. години. Углавном се узгајају кукуруз и пшеница. Општина Брод и Влада РС дају подстицаје пољопривредним газдинствима у облику новчаних средстава, пољопривредних машина и стоке за узгој и расплод.

ЦИЈЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

 • Електрична енергија 0,038 EUR/kWh
 • Вода 1,05 EUR/m3
 • Канализација 0,307 EUR/m3 утрошене воде
 • Гријање 1,31 EUR/m2

Контакт за пословне зоне:

 • Одсјек за локални развој, контакт особа: Боро Грабовац

Тел: +387 53 611 972, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, контакт особа: Слободан Пејчић

Теl: +387 53 610 918, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Инвестициони сажетак можете преузети испод: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

BROD MUNICIPALITY – A LOCATION WITH EXCELLENT TRADE LOGISTICS

The geographic position and accessibility of transport infrastructure make Brod Municipality an excellent location for establishing and growing a business. Brod lies at the very border with the Republic of Croatia and EU, with around 500 million of potential consumers. The Brod international border crossing is a Category II customs terminal which is transited by approximately 100,000 trucks every year.

Brod Municipality offers greenfield and brownfield zones for investment, situated around 3 km from the border crossing, with lease prices of land as low as 1 KM/m2 in the greenfield zones, depending on the number of jobs created by an investor, and qualified work force in metal processing, locksmiths and welders trained in TIG, MIG and REL procedures and holding the certificates from the TÜV certification company.

SECTORS FOR INVESTMENTS

 • Metal industry

Brod Municipality has a long tradition in manufacturing of metal products. The major producers were companies ‘Metal-Emajl’ – manufacture of metal products for bathrooms (baths, wash basins, and lavatory cisterns), ‘Metal’ Brod – manufacture of metal frames for construction industry and ‘Adapter’ – manufacture of extension devices for agricultural machinery.

In Brod Municipality, educated, trained and experienced work force in the metal sector is available to investors. Out of the total of 1.898 unemployed on the list of Brod’s Employment Bureau, 226 are in metalworking (135 locksmiths, 19 welders, 11 lathe operators, 38 car mechanics and 23 mechanical engineering technicians). The welding school in Brod trains welders in TIG, MIG and REL techniques, while a TÜV certification company in the neighboring Slavonski Brod conducts testing and provides certificates to trained welders. The subsector for locksmith’s and welding work holds the greatest investment potential in the metal sector.

 • Agriculture

Around 2.100 hectares of land are available to investors in agriculture sector in Brod. The soil quality is quite favorable for investment in crop farming and fruit growing (plums, apples and pears). 2017 agricultural output in Brod Municipality included:

 • 1.595 heads of cattle
 • 7.000 pigs
 • 305 ha of wheat
 • 2.900 ha of corn
 • 10.000 apple trees
 • 10.000 pear trees
 • 100,000 plum trees

Due to a growing trend in livestock farming (cattle and pigs), the surface area in cultivation increases by about 50 ha every year, indicating a mild expansion in agriculture. In 2017, 302 farms were registered in Brod Municipality. In 2017, farmers were allocated 815 ha of arable land, with the allocation of remaining land continuing in 2018. Corn and wheat are the leading crops. Brod Municipality and the RS Government provide incentives to farms in the form of funds, agricultural machinery and livestock for raising and breeding.

UTILITY COSTS FOR BUSINESS USERS IN BROD MUNICIPALITY

 • Electricity 0.038 EUR/kWh
 • Water 1.05 EUR/m3
 • Sewage 0.307 EUR/m3 of water consumed
 • Heating 1.31 EUR/m2

Contact for Investor support in Brod Municipality

 • Municipal Department for Socio-Economic Development, Contact person: Mr. Boro Grabovac

Phone: +387 53 611 972, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • Commercial and Social Affairs Department, Contact person: Mr. Slobodan Pejcic

Phone: +387 53 610 918, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

You can download Investment brief here:

četvrtak, 08 Mart 2018 14:16

Пројекти у току

Autor

Један од изузетно значајних пројеката у општини Брод је "Пројекат реконструкције и рехабилитације водовода и канализације у општини Брод". Општи циљ пројекта је обезбјеђење поузданог снабдијевања питком водом потрошача на цијелој територији општине и одвођење отпадних вода што већег броја становника што ће побољшати хигијенске и здравствене услове живота становништа, као и бољу  заштиту животне средине. Испод можете погледати пројекат на српском и на енглеском језику: 

 

Пројекат РеЛОаД – „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (EU), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). Циљ РеЛОаД пројекта је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на Западном Балкану, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва из опћинских буџета, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу нивоа пружања услуга у локалним заједницама.

______________________________________________________________________________

 

Реализовани пројекти

 

Пројекат јачања здравственог сектора на подручју општине Брод вриједан око 500.000 КМ 

IPA II Пројекат прекограничне сарадње БиХ – Србија „ER NOW”

Пројекат „Стварање услова за већу ефикасност и квалитет здравствених услуга на подручју општине Брод“

Пројекат обнове и изградње седам стамбених јединица за избјеглице и расељена лица на простору локалне заједнице

Пројекат чишћења каналске мреже

Пројекат изградње балон сале на подручју мјесне заједнице Лијешће

Пројекат изградње спортско-рекреативног комплекса

Пројекат санације и обнове друштвених домова на руралном подручју општине Брод

Пројекат санације Средње школе „Никола Тесла“

Пројекат изградње игралишта у Доњој Барици

Пројекат „Зелена пијаца – трбух нашег града“

četvrtak, 22 Februar 2018 09:21

О РЕЛОАД ПРОЈЕКТУ

Autor

Baner web small

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (EU), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). РеЛОаД је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (LOD), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку EU, и који служи као примјер добре праксе која се сада користи и као модел широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, РеЛОаД пројекат се проводи у Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* [1] и Србији. С обзиром на регионалну присутност, РеЛОаД ће функционирати као платформа за умрежавање земаља/територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима. Циљ РеЛОаД пројекта је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на Западном Балкану, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва из опћинских буџета, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу нивоа пружања услуга у локалним заједницама.

 

 ИСКРА КОЈА БУДИ НАДУ објављен је 18.02.2019. године

 ИЗВЈЕШТАЈ СА ТРЕЋЕГ МЕНТОРСКОГ САСТАНКА У СКЛОПУ РЕЛОАД ПРОЈЕКТА  објављен је 25.06.2019. године

ИЗВЈЕШТАЈ СА ДРУГОГ МЕНТОРСКОГ САСТАНКА У СКЛОПУ РЕЛОАД ПРОЈЕКТА  објављен је 19.06.2019. године

ИЗВЈЕШТАЈ СА МЕНТОРСКОГ САСТАНКА У СКЛОПУ РЕЛОАД ПРОЈЕКТА објављен је 13.06. 2019. године

Позив за "Отворени дан" објављен је 22.5.2019. године

Нови Јавни позив за ОЦД за подношење приједлога пројеката објављен је 20.5.2019. године

Тренинг "Управљање пројектним циклусом", вијест објављена 17.5.2019. године

 

 

Reload zavrsne aktivnosti

Анализу додјеле средстава за цивилно друштво из буџета Општине Брод (UNDP, јуни 2018. године) можете погледати овдје: АНАЛИЗА ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

Јавни позив за ОЦД у Броду за финансирање пројеката објављен 12. 2. 2018. године на службеној интернет страни Општинске управе Брод, и можете га погледати у КОНКУРСИМА.

Резултати Јавног позива су објављени 27.4.2018. године и можете их погледати овдје: РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

 

 

Пратите РеЛОаД пројекат и на Facebook-у:  RELOADWesternBalkans ;  Минута за локалну демократију ; "Становање уз подршку"  - за особе са инвалидитетом„Мала школа риболова у Маглају“  - за очување и промоцију ријека, "Здрав као дрен" - о програмима побољшања квалитета живота старијих особа,

РеЛОаД ће унаприједити финансијске механизме путем којих ће опћине, које финансирају организације цивилног друштва, имплементирати активности приоритетне за локални развој, у сурадњи с организацијама цивилног друштва. На тај начин РеЛОаД пројекат ће, у партнерству са локалним властима широм Западног Балкана,  допринијети повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга према грађанима. У Босни и Херцеговини,  РеЛОаД пројекат  сарађује са 21 јединицом локалне самоуправе: Бања Лука, Братунац, Бијељина, Брод, Центар, Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо. Соколац, Стари Град, Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез, Вогошћа. У овим јединицама локалне самоуправе РеЛОаД ће своје активности усмјерити на рад са представницима опћинске администрације, опћинских вијећа и организација цивилног друштва, те унапређење њихових капацитета за побољшање сарадње између локалних власти и организација цивилног друштва. У јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини које већ имају усвојен правни оквир за транспарентну додјелу средстава за пројекте организација цивилног друштва, РеЛОаД ће радити на његовој интензивнијој проведби и осигурању одрживости таквог система. У јединицама локалне самоуправе које немају већ усвојени правни оквир, РеЛОаД пројекат ће радити на његовом усвајању и самој проведби у Босни и Херцеговини.

Одабране партнерске опћине и градови се обавезују да ће на транспарентан начин финансирати пројекте од јавног интереса, које ће проводити организације цивилног друштва, а са циљем побољшања животних услова за све грађане. У одабраним опћинама и градовима, РеЛОаД пројекат ће подржати проведбу 80 пројеката организација цивилног друштва, а очекује се да ће корист од тих пројеката имати око 20.000 грађана у Босни и Херцеговини.  Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који пружају социјалне услуге за најрањивије категорије друштва, пројектима који раде на унапрјеђењу равноправности сполова и заштити околине, те пројектима који се баве питањима људских права. Суштина РеЛОаД пројекта је у примјени транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва који су утемељени на локалним стратешким документима и који су фокусирани на грађане и њихове потребе.

 

 

 

 

 

 

[1] *Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом УНСЦР 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности

srijeda, 06 Decembar 2017 12:46

Удружења грађана

Autor

Р/Б

НАЗИВ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

Предсједник удруженја

Напомена

1.

Удружење грађана за заштиту имовинских и људских права и слобода „БРОД“

Ул. Светог Саве 27

612-132

Мрђа Јово

Земанић Рифат

Рј.бр.Ф1 18/2005 од 27.04.2005.г.

ЈИБ: 4402063700008

2.

ВРАТА БОСНЕ Удружење за повратак прогнаних,избјеглих и расељених грађана општине

Ул. Светог Саве 35

610-722

Јаков Лепан

Рј.бр. Ф1 66/2005 д 09.09.2005.

ЈИБ:4402063370008

3.

Удружење пољопривредних произвођача РС

-

-

Мирко Калаба Лијешће

Рј.бр. Рг-197/96 од 03.12.1996.

4.

Удружење пољопривредника „БАРИЦА“

Доња Барица бб

480-964

Дубов Милутин и Плавшић Милан

Рј.бр. Ф1-26/05 од 17.03.2005.

Јиб.4402063450001

5.

Регионална заједница удружења одрживог развоја „ПОСАВИНА“

Светог Саве 37

Тома Седло и Рифат Земанић

Рј.бр.Ф1.92/2004 од 04.04.2004.

6.

Удружење цивилних жртава рата и жртава фашистичког терора из 2. свј.рата

Ул. Светог Саве 50/II

610-358 и 610-327

Петар Радовановић

Рј.бр.Ф1-14/02 од 01.04.2002.г.

Jib. 4400135040005

7.

Удружење пензионера РС Општинско удружење

Светог Саве 50/II

610-358

Ђорђе Ружојчић

Рј.бр. Ф1-6/2002 од 14.03.2002.г.

Јиб.4400132530001

8.

Савез удружења бораца НОР-а РС, Општински одбор

Светог Саве 50/II

610-358

Петар Радовановић

Рј.бр. Ф1 75/05 од 01.09.2005.

Јиб. 4400136010002

9.

Ново удружење пензионера „БРОД“

Светог Саве бб

612-125 кућа

610-430

Јован Бузак

Рј.бр.085-0-Ф1-08-000 012 од 13.02.2008.г.

Јиб. 4402788690008

10.

Удружење грађана „Демократија“

Ул. Светог Саве 45 (стара зграда полиције)

065/338-178

620-750 кући

Луја Сријемац

Рј.бр.085-0-Ф1-06-000 087 од 22.12.2006.г.

11.

Удружење пчелара „ВУЧЈАК“

Ул. Војводе Ж.Мишића бб

621-621, 065/533-232

Лука Шљивић

Рј.бр.085-0-Ф1-09-000 026 од 27.04.2009.г.

Јиб.4402794400003

12.

Удруга грађана повратника Ново Село

Ново Село, Збориште

00385992016766

Мирко Ђаковић

Рј.бр.085-0-Ф1-09-000 026 од 27.04.2009.

Јиб.4403014610008

13.

Српско спортско удружење „ПРИЈАТЕЉИ“

Скеле Г 1, Брод

065/540/172, 065/697/733

Prijatelji brod@y>ahоо.com

Секулић Завиша

Рј.бр.085-0-Ф1-09-000 018 од 13.03.2009.г.

Jib.4403085800002

14.

Удружење за тражење заробљених бораца и несталих цивила Брод

Светог Саве 39

065/767-128

053/610-506

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Марко Грабовац

Рј.бр.Ф-1-52/02 од 13.06.2002.

ЈИБ: 4400134400008

15.

Културно умјетничко друштво „ДУШКО ТРИФУНОВИЋ“ Брод

Светог Саве 52

065/002-329

Гуживћ Раденка

Рј.бр.085-0-Ф1-08-000 075 од 10.09.2008.г.

ЈИБ.4402929260002

16.

Међуопштинска организација Савеза слијепих Дервента, Подружница у Броду

Дервента, Патријарха Дожића бб

У ул. Светог Саве

612-485

У Броду: Јаћимовић Милка

Рј.бр.085-0-Ф1-08-000 054 од 16.06.2008.г.

ЈИБ:4400154770006

17.

Културно умјетничко друштво „Бродски бисери“

Мочила Горња бб, Сијековац

098/172 4976

Иван Тољ,

Андрија Манот

Рј.бр.085-0-Ф1-08-000 102 од 05.01.2009.г.

Јиб.4402623000007

18.

Удружење привредника и пољопривредних произвођача „ПОВРАТАК“

Колибе Горње

(просторије МЗ)

Нермин Плеханџић и Авдо Хавић

Рј.бр.Ф1-40/04 од 18.05.2004.г.

JIB.4402318620003

19.

Културно умјетничко друштво

„ЛИЈЕШЋ“ „ЛИЈЕШЋЕ“

Лијешће

065/535-592

Савић Стево

Рј.бр. Ф1-30/03 од 09.04.2003.г.

ЈИБ.4400133850000

20.

Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним поребама и лица са инвалидитетом „КОРАК НАДЕ“

Ул. Светог Саве бб

066/237-887

E.mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Костадиновић Нада

Рј.бр.085-0-Ф1-09-000 030 од 04.05.2009.г.

JIB:4403014530004

21.

Планинарско друштво „ВУЧЈАК“

Светог Саве бб

065/932-144

Бранко Вишекруна

Рј.бр. Р-О-II-18/2001 од 08.05.2001.г.

Јиб.4400086590002

22.

Удружење избјеглих и расељених лица РС „ОСТАНАК“

Светог Саве 45

610-984 У Цивилној

Јован Сријемац

Илија Марковић

Рј.бр.Р-О-II-21/01 од 29.05.2001.г.

ЈИБ: 4400131560004

23.

Аматерски радио клуб „ФЕНИКС“

Светог Саве 27 а/б

053/611-152, 612-849

Јован Сријемац

Рј.бр. Р-О- II-51/97 од 12.09.1997.г.

Јиб. 440131640008

24.

Друштво српско-грчког пријатељства „Свети Сава“

Светог Саве 50/II

065/522-069,

053/663-407

Душан Костадиновић

Рј.бр.085-0-Ф1-06-000 002 од 02.02.2006.г.

25.

Удружење за обнову и ревитализацију села Полој

Светог Саве 50/II

065/522-069

610-358

Душан Костадиновић

Рј.бр.085-0-Ф1-08-000 010 од 1.04.2008.г.

ЈИБ. 4402853850000

26.

Ловачко друштво „ВУЧЈАК“

Војводе Ж.Мишића

065/522-607

610-422 канц.

Триво Пиваш

27.

Удружење власника покретних столова

065/932-144

Вишекруна Бранко

28.

Удружење угоститеља и трговаца

065/698-865

Ђорђе Максимовић

39

СОЗ

065/415-141

ГОРАН МАРЈАНОВИЋ

30.

Савез за повратак избјеглих и расељених босанске посавине

Колибе доње 138

Паво Дујак

Рј.бр.085-0-Ф1-11-000 032

31.

Удружење навијача „Делије Српски Брод“ Брод

Ј. Рашковића б.б.

Миловац Ненад – Г.Клакар

РЈ.бр.085-0-Ф1-11-000 051

32.

НВО „Енергија“ Брод

Скеле л4

Саша Пантић  

РЈ. Бр. 085-0-Ф1-11-000 049

33.

Удружење жена „Ђурђевак“Лијешће-Брод

Лијешће

Димитров Љубица

РЈ.Бр.085-0-Ф1-11-000 090

34.

Удруга грађана „НАВИС“ БРОД

Брод

065/841508

Маринко Сарић

РЈ.Бр.085-0-Ф1-11-000-014

35

ХКУД „Тамбурица“ Кораће

Кораће

Анто Седло

085-0-Ф1-11-000 104

 

С П И С А К  ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА БРОД

Р/Б

НАЗИВ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

Предсједник удруженја

Напомена

1.

Омладинска организација „АЛТЕР“

Светог Саве 36 (стара школа)

066/124-618

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Кристина Станић, Нина Тодић

Рј.бр.Ф1.7/2005 од 08.02.2005.

Јиб.4402063530005

2.

Омладинска организација „ГЛАС“

Светог Саве бб

065/370-357 Игор

Светозар Ковачевић, Бојан Ристић, Игор Јеремић

Рј.бр.085-0-Ф1-09-000 103

ЈИБ: 4403101420002

3.

Омладинска организација „Млади акварелисти“

Светог Саве 36 (стара школа)

066/400-518-Дарко Ч.

063/142-535-Марко Солдан

Марко Солдан

РЈ.Бр.085-0-Ф1-10-000 030

utorak, 05 Decembar 2017 11:03

ТУРИЗАМ

Autor

                       Добро  дошли у Брод,

                      Наше природне и културне знаменитости и наслеђе, смјештајни капацитети, љубазност домаћина, спортскорекреативни садржаји,  забава и гастрономија, сигурни смо испуниће и ваша највећа очекивања – неће вас оставити равнодушним, забавиће вас, развеселити и опустити, пружиће вам нова позитивна сазнања и након одласка сигурно ћете осјетити жељу за повратком, а онда вас чека нова и још љепша добродошлица.

Природне љепоте и излетишта

Као природне вриједности могу препознати: подручје слива ријеке Укрине, средњи ток ријеке Саве, природне љепоте равнице и благи брдски предјели, археолошка налазишта и споменици.

Заштићени природни предјели на подручју општине Брод према Просторном плана Републике Српске:

            Вучјак (подручје општина Брод и Дервента)

            Мочваре Посавине (на подручју општина Брод, Шамац,Градишка,Србац и Бијељина)

На територији општине Брод се налази и неколико  излетишта,  међу  којима  су најпознатије излетиште „Дубоковац“ удаљен 12 km, од града, „Полој“ који је удаљен око 3 km и новоизграђени видиковац „Врела“ .

Ријека Сава и ријека Укрина:

-шеталиште Душка Трифуновића (пјесник рођен у Броду) и бициклистичка стаза,

-кајак- кану клуб Брод,

-риболов (риболовна стаза на обали ријеке Саве).

Вучијак:

-излетиште Дубоковац и Манастир Свете Петке,

-излетиште Седам вукова,

-ловиште ЛУ Вучијак.

ПРИРОДНИ ФЕНОМЕН - Цвјетање ријеке „Укрине“

Феномен Воденог цвијета је изузетно интересантна и ријетка појава која се јавља у водотоку Укрине. Крајем августа у љетним вечерима изнад и око водотока појављују се из воде милиони бијелих лептирића који стварају необичан декор, као да је ријеч о сњежним пахуљицама. На подручју општине брод најзначајније „цвјетање“ се одвија у селу Збориште.

Након три године живота у облику ларве, на дну ријеке, ови инсекти се паре изнад воде и живе свега неколико сати. На простору бивше Југославије, од свих ријека цвјетале су још само Морава, Тиса и Корана. Загађење воде отјерало је лептириће из Мораве и Тисе, а на Корани је знатно смањена ова појава, тако да је ријека Укрина остала једна од ријетко чистих вода са својим феноменом Воденог цвијета.

 

Смјештај

 Од смјештајних капацитета на овом подручју налазе се хотел, ресторани са преноћиштем, мотели и преноћишта:

 ХОТЕЛ ONIX

једнокреветне и двокреветне собе, и апартмани

свечани салон са 550 мјеста

Рецепција: 053/511-111

 М&М – АПАРТМАНИ

5  апартмана са по 4 кревета

15 апартмана са по 2 кревета

Тел: 053/612-306

РЕСТОРАН СА ПРЕНОЋИШТЕМ СТАРИ ГРАД

13 соба

30 kревета

066/607-295

РЕСТОРАН СА ПРЕНОЋИШТЕМ ЛОВАЧКИ РОГ

Смјештен на обали ријеке Саве

7 соба 20 кревета

053/612-339

  

Вјерски, културни и спортски објекти

Историјске грађевине и споменици од значаја за Републику Српску по Просторном плану РС су:

            Лијешће - Црква силаска Св. Духа на апостоле

            Храм Покрова пресвете Богородице у Броду.

Вјерски објекти у Броду:

-У главној улици, некадашњој Маршала Тита, а данас Светог Саве, налазе се православна црква: храм Покрова Пресвете Богородице, католичка црква: жупна црква Светог Илије и Хусеин-бегова џамија.

Спортско културни центар:

-две дворане за све врсте дворанских спортова, дворана за тенис, сауна, куглана. Велика дворана се између осталог користи за одржавање годишњег поноћног турнира у малом фудбалу.

-Градски стадион са главним неколико помоћних терена за одигравање фудбалских утакмица са уређеним трибинама, свлачионицама и потребним простором који се пажљиво одржава.

Градски базени:

-градски базени са рестораномр раде у сезони од јуна до краја септембра са богатим забавним садржајем, на великом, средњем и базеном за најмлађе, уз организовану школу пливања. Ресторанска сала се, поред редовног угоститељског рада у сезони, изнајмљује за организовање свечаности, прослава вјенчања и сл.

Догађаји и манифестације

Брод је препознатљив по дугој традицији његовања фолклора, народне ношње, обичаја, игре и пјесме. У Броду постоји неколико културно-умјетничко друштаво и удружења која су носиоци поменутих активности најактивнији су свакако КУД „Душко Трифуновић“ и КУД „Лијешће“ из Лијешћа.Удружење жена „Ђурђевак“ Лијешће његује и чува од заборава традицију обичаје и старе занате нашег подручја.

Јануар

12 – 14. 1. 2018. године „39. Поноћни турнир у малом фудбалу“

 • Годишњи концерт КУД „Душко Трифуновић“

Фебруар

 • Рукометни турнир за жене

Април

 • Васкршњи концерт КУД „Лијешће“

Јун

24 – 30. 6. Акварелистичка колонија „Сава“

Јул

 • 21. 7. Меморијална рагата „Стипица Станић“ на ријеци Сави

Септембар

13 – 14. 9. Дани Душка Трифуновића

14 – 15. 9.  Сајам привреде

15. 9. Гастро сусрети,

Октобар

7. 10. Дан Општинe

14. 10. Крсна слава Општине „Покров Пресвете Богородице“

Према подацима Републичког завода за статистику РС Брод има 15720 становника. Табелу у којој се налазе подаци за број становника у општини Брод можете преузети испод:

Више о попису 2013. године као и укупне податке за све општине, градове, насељена мјеста можете погледати на страници Завода за статистику РС на линку испод:

Завод за статистику Републике Српске - о попису из 2013. године

 

Према попису становништва из 1991. године општина Брод је имала 34138 становника. Табелу са бројем становника у нашој општини 1991. године можете преузети испод:

Више о попису 1991. године можете прочитати на страници завода за статистику, (према подацима из билтена Агенције за статистику Босне и Херцеговине: Демографија, Тематски билтен 02/2007, Сарајево 2007. године):

Федерални завод за статистику - о попису из 1991. године и старијим пописима

РАДИО БРОД

Адреса: Светог Саве Ц 50
Тел: 053/610-053
Маркетинг: 053/610-520
Контакт особа (маркетинг): Свјетлана Петковић Лукић
Е-маил: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

radio2

 

Радио Брод можете слушати на овом линку.

 

Stranica 2 od 3