brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
УПРАВА

УПРАВА

У овом одсјеку се обављају послови из дјелокруга цивилне заштите и заштите од пожара, врше осматрања и обавјештавања о пријетећим опасностима и дају упутства за заштиту и спасавање, врши обука и оспособљавање грађана и правних лица за послове цивилне заштите, врше позивања и активирања снага и средства цивилне заштите и отклањају последице природних и других несрећа.

У случају указане потребе, a пo налогу надлежних инспекцијских и других opгaнa, обавља послове превентивне заштите лица и имовине од потенцијалне опасности, изазване елементарним и другим непогодама и опасностима. Припрема и предлаже општинске одлуке, правилнике, програме и планове из области цивилне заштите, противпожарне заштите и ватрогаства.

 

КОНТАКТ: 

Ватрогасци........................123 и 053/611-123

Цивилна заштита..............053/611-182  

Шеф одсјека......................053/610-984

 

ШЕФ ОДСЈЕКА

Име и презиме: Драго Николић

Ово одјељење обезбјеђује извршење закона и извршава законе и друге прописе из надлежности инспекцијског надзора, тржишне инспекције, инспекције за храну, санитарне инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, шумарске и ловне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, водне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, еколошке инспекције и инспекције рада.

Обезбјеђује примјену закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности из дјелокруга рада комуналне полиције.

Доноси управна рјешења у првом степену из надлежности инспекцијских послова и комуналне полиције.

KONTAKT

Ово одјељење извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области буџета. Припрема информације и извјештаје из своје надлежности.  Из области јавних набавки припрема и предлаже планове и извјештаје, врши припрему и објаву тендерске документације.

 

Позив за јавну расправу о нацрту ребаланса буџета 10.5.2019.

 

29. 6. 2018. ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАРТУ РЕБАЛАНСКА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

Одсјек обавља послове и радне задатке који се односе на најкомплекснија питања локалног друштвено-економског развоја општине. Прати и процјењује примјенљивост усвојене Стратегије развоја општине. Одсјек врши стручну обраду и процјену понуђених рјешења ангажујући, уз сагласност Начелника општине, по указаној потреби консултанте и консултације од стручних лица и консултантских кућа за поједина питања и дијелове развојних планова-стратегије развоја општине.

 Учествује и координира активности са начелницима Одјељења и другим органима и организацијама на подручју општине на изради елабората за аплицирање за донаторска средства. Одсјек има за задатак предлагање рјешења за стварање што повољнијих услова за привлачење инвестиција и инвеститора на подручје Општине са првенственим циљем отварања нових радних мјеста у реалном сектору.

ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ - презентација

тел/факс: 053/611-972, 053/610-116

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,

У смислу подршке локалној пословној заједници и привлачењу инвестиција, Општинска управа Брод има припремљен економски профил заједнице са ажурираним подацима који су доступни у виду база података.

 Ажуриране базе података привредника и предузетника можете преузети испод:

Преглед података о радној снази

Каталог пословног простора у својини Општине

Каталог пословног простора у приватној својини 

 

 

Такође, за бољу комуникацију са пословним сектором Начелник општине је установио "Дан отворених врата" за привреднике, предузетнике, инвеститоре, наше суграђане привреднике - запослене у иностранству, и друге везано за пословну активност, информације, приједлоге и друга питања - први понедељак у мјесецу од 12 до 17 часова у кабинету Начелника општине.

Расположива радна снага пријављена у евиденцију ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, филијала Добој, канцеларија Брод

На евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, филијала Добој, канцеларија Брод налази се укупно 1.898 лица.

У табели испод је приказан број незапослених према струци, приказана су само занимања за која има 10 и више расположивих радника.

НАЗИВ ЗАНИМАЊА

Радна снага према занимању  31.08.2017. год.

Продавач

156

Бравар

135

Економски техничар

107

Техничар за рачунаре

60

Кухар

53

Аутомеханичар

38

Конобар

34

Возач теретних возила

33

Матурант гимназије

32

Хемичар – оператер

31

Дактилограф

30

Хемијски техничар

29

Машински техничар

23

Туристички техничар

22

Дипломирани (струковни) економистa

20

Електро заваривач 

19

Професор разредне наставе

18

Фризер за мушкарце и жене

15

Помоћни бравар 

15

Електротехничар – енергетичар

15

Медицинска сестра - техничар

14

Израђивач хемијских производа

14

Металостругар

11

Електроничар – механичар

11

Економски - комерцијални техничар

11

 

Комплетан преглед података можете преузети испод:

 

Одлуком Скупштине општине, а на приједлог Начелника општине, 2013. године у Броду је основан Привредни савјет као савјетодавно тијело Начелника општине. 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ и Oдлука о именовању чланова за период 2013-2017, Службени гласник општине Брод 1/13, Измјена одлуке о именовању чланова, Службени гласник општине Брод 2/13

ps februar 1

 

СПИСАК ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА И КОНТАКТ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ЗА ПЕРИОД 2017-2021 Службени гласник општине Брод 3/17

Измјена Одлуке о оснивању и именовање чланова ПС Службени гласник општине Брод 5/17

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА, Службени гласник општине Брод 10/17

Пословник о раду, Службени гласник општине Брод 2/13

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ:

Закључак о усвајању извјештаја о раду Службени гласник општине Брод 1/17 , Извјештај о раду за 2016. годину

 

САСТАНЦИ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

 

Резултати проведене анкете о условима пословања у општини Брод  Одсјек за локални развој општине Брод провео је у периоду јун-јул 2018. године, анкету међу привредним субјектима који послују на територији општине Брод, у циљу прикупљања информација о мишљењу привредног сектора о пословном амбијенту на подручју Општине. Сврха ове анкете је била да се обезбједе корисне и поуздане информације за Општинску управу које се односе на мишљења и ставове привредника и предузетника, а све у циљу креирању повољног пословног амбијента.

 

САЈМОВИ

 

КОНТАКТ

 

СПИСАК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД

Општинска изборна комисија је 11. и 12.05.2017. године сазвала конститутивне сједнице са новоизабраним члановима Савјета МЗ. Изабрани предсједници Савјета Мјесних заједница општине Брод:

                       

Р/Б

МЈЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЈЕДНИК                 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АДРЕСА  СТАНОВАЊА

ТЕЛЕФОН

Г Р А Д С К Е     М Ј Е С Н Е    З А Ј Е Д Н И Ц Е

1.

БРОДСКО  ПОЉЕ  1

СТЈЕПАН ШКВОРЦ

Саве Ковачевића 1

066/808-133

2.

БРОДСКО  ПОЉЕ  2

МИЛЕ  ВУКМАН

Бродског батаљона бр.110

065/806-786

3.

ТУЛЕК

ЗОРАН  ВИДИЋ

Доситеја Обрадовића 36

065/197-233

4.

ГРАД  ЦЕНТАР

МИЛАН  ЧЕЧАВАЦ

Иве Андрића бр. 10

065/879-930

5.

РИТ

САВО  ПАНТИЋ

Лазе Лазаревића бр.19

065/800-307

6.

КАРАЂОРЂЕВО

ДАЛИБОР  МАРИЋ

Скеле Х-6

065/277-164

С Е О С К Е    М Ј Е С Н Е   З А Ј Е Д Н И Ц Е

7.

БАРИЦА

ДРАГАН  ДУБОВ

Доња Барица бб

065/274-709

8.

КОРАЋЕ

ЛУКА  ГАРИЋ

Кораће бб

091/970-4005

9.

ГОРЊА  ВРЕЛА

САВО  ЂУКИЋ

Горња  Врела бб

065/915-602

10.

ДОЊИ  КЛАКАР

ТИХОМИР  БАРДАК

Доњи Клакар бб

066/282-462

11.

ГОРЊИ  КЛАКАР

НАНДИНО  МАЛЕШЕВИЋ

Горњи  Клакар

066/748-600

12.

ЛИЈЕШЋЕ

ГОРАН  ЏАБИЋ

Лијешће бб

065/015-328

13.

ВИНСКА

МИРУН  ЈОВИЧИЋ

Винска бб

066/318-256

14.

ГРК

ГОРДАНА  МАНДИЋ

Грк бб

065/061-435

15.

НОВО  СЕЛО

БИЛИЋ  ДАМИР

Ново Село бб

098/604-568

16.

УНКА

ДУШКО  МИЧИЋ

Унка бб

065/591-532

17.

СИЈЕКОВАЦ

ИСМЕТ  ЂУХЕРИЋ

Сијековац бб

065/524-227

18.

ЗБОРИШТЕ

РАДОСЛАВ  ЈОВАНОВИЋ

Збориште бб

065/806-768

19.

ГОРЊЕ  КОЛИБЕ

ВЕРНЕС  КОБИЉАР

Горње Колибе  бб

066/329-171

20.

ДОЊЕ  КОЛИБЕ

МАРИЋ  ЈАДРАНКО

Доње Колибе  бб

091/530-579 0

21.

БРУСНИЦА  ВЕЛИКА

ЛУКА  МИЈАТОВИЋ

Брусница Велика бр. 240

066/200-955