brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Организација Скупштине општине Брод

На овој страни можете наћи више информација о пословима Предсједника, Потпредсједника, Стручне службе, одборницима као и радним тијелима Скупштине општине Брод.

Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава, руководи радом Скупштине и стара се о примјени Пословника, потписује акте донесене на Скупштини и обавља и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.

Потпредсједник Скупштине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује предсједника у случају његове одсутности и обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине.

Стручна служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених радних тијела и одборника. Организација и рад Стручне службе Скупштине уређује се посебном одлуком Скупштине. У Стручној служби Скупштине општине Брод систематизована су радна мјеста:

Секретар Скупштине општине организује и руководи Стручном службом и помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела. Секретар Скупштине општине Брод: Весна Бојић.

Самосталне стручне сараднице за административно техничке послове: Слободанка Гојковић и Свјетлана Сладоја. Стручна сарадница технички секретар: Војислава Пантић.

ОДБОРНИЦИ

Скупштина општине Брод броји 25 одборника који се бирају на период од четири године по поступку утврђеним законом. Одборници у Скупштини општине су:

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД
Милан Зечевић
Боро Радовановић
Никола Дубов
Наташа Челар
Мирун Јовичић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС
-
Ново Шљивић
Свјетлана Микач
Бобан Ђурђевић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП
Горан Плавшић
Андријана Бановић
Милан Дакић

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС
Ђорђе Максимовић
Драгица Ивановић
Драгана Пејчић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП
Милош Станишић
Зоран Предојевић

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БиХ- ХДЗ БиХ
Младенка Керменц
Никола Гаврић

НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК – НСРЗБ
Златко Радовановић
Маја Радовановић

ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ХНС
Мато Кљајић

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ – СДП БиХ
Сенад Машић

ПОСАВСКА СТРАНКА – ПС
Љубица Пелцл

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – СРС
Мирослав Поњевић

КЛУБОВИ ОДБОРНИКА И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

У Скупштини се образују Клубови одборника и Одборничке групе политичких странака као основни облик њиховог организационог дјеловања (члан 26-30 Пословника Скупштине општине Брод).

КЛУБ ОДБОРНИКА СНСД
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Боро Радовановић, замјеник предсједника
3. Наташа Челар, члан
4. Никола Дубов, члан
5. Мирун Јовичић. Члан

КЛУБ ОДБОРНИКА СДС
1. -
2. Бобан Ђурђевић, замјеник предсједника
3. Свјетлана Микач, члан
4. Ново Шљивић, члан

КЛУБ ОДБОРНИКА ДНС
1. Ђорђе Максимовић, предсједник
2. Драгица Ивановић, замјеник предсједника
3. Драгана Пејчић, члан

КЛУБ ОДБОРНИКА ПДП
1. Горан Плавшић, предсједник
2. Андријана Бановић, замјеник предсједника
3. Милан Дакић, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
1. Милош Станишић, представник одборничке групе
2. Зоран Предојевић, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ХДЗ БиХ
1. Никола Гаврић, представник одборничке групе
2. Младенка Керменц, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА НСРЗБ
1. Златко Радовановић, представник одборничке групе
2. Маја Радовановић, члан

ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ СТРАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ ЈЕДНОГ ОДБОРНИКА У СО, А НИСУ ПРИСТУПИЛИ НИ ЈЕДНОМ КЛУБУ ОДБОРНИКА ИЛИ ОДБОРНИЧКОЈ ГРУПИ
1. Сенад Машић, СДП БиХ
2. Мато Кљајић, ПС
3. Љубица Пелцл, ХНС БиХ
4. Мирослав Поњевић СРС РС

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавања и разматрање других питања образују се стална и повремена радна тијела Скупштине (члан 40–67 Пословника Скупштине општине).

Комисија за избор и именовања
1. Никола Дубов, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан
4. Златко Радовановић, члан
5. Наташа Челар, члан

Комисија за прописе
1. Милош Станишић, предсједник
2. Мирела Видић, замјеник предсједника
3. Данијела Ђукић, члан
4. Младенка Керменц, члан
5. Мато Кљајић, члан

Комисија за заштиту људских права и представке
1. Андријана Бановић, предсједник
2. Драган Бардак, замјеник предсједника
3. Маја Радовановић, члан
4. Никола Гаврић, члан
5. Рифат Земанић, члан

Комисија за вјерска питања
1. Драгица Ивановић, предсједник
2. Сенад Жепчан, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан

Комисија за питања младих, спорт и културу
1. Зоран Предојевић, предсједник
2. Горан Василић, замјеник предсједника
3. Мато Кљајић, члан
4. Велибор Винчић, члан
5. Драгана Пејчић, члан

Комисија за екологију
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Маја Радовановић, замјеник предсједника
3. Младенка Керменц, члан
4. Никола Ђурић, члан
5. Небојша Ћерић, члан

Одбор за здравље
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Наташа Челар, замјеник предсједника
3. Никола Дубов, члан
4. Саша Миличић, члан
5. Светлана Максимовић, члан

Одбор за буџет и финансије
1. Боро Радовановић, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Бранкица Вудраг, члан


Одбор за равноправност полова
1. Наташа Челар, предсједник
2. Младенка Керменц, замјеник предсједника
3. Сандра Броћило, члан

Одбор за пензионерско-инвалидску заштиту
1. Мирун Јовичић, предсједник
2. Златко Радовановић, замјеник предсједника
3. Боро Радовановић, члан
4. Ђорђе Ружојчић, члан
5. Јован Бузак, члан

Одбор за борачка питања
1. Мирун Јовичић, предсједник
2. Мирослав Поњевић, замјеник предсједника
3. Милош Станишић, члан
4. Мирун Радовановић, члан
5. Ненад Ђукић, члан


pogledano 1736 puta