Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

Право на подстицај у пољопривреди за 2022. годину могу остварити пољопривредна газдинства, борачке категорије, ратни заробљеници- логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре којa су измирила обавезе према буџету општине Брод.

Корисници подстицаја у пољопривреди за 2022. годину дужни су да у року од два мјесеца од добијања подстицаја, Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, доставе Извјештај о намјенском утрошку средстава за подстицаје.

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ СА ОБРАСЦИМА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ

eskort eskişehir -

Personel Sağlık