Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OTVORENI RAČUNI ZA POMOĆ PORODICI KOKIĆ

Opština Brod otvorila je posebne račune za prikupljanje pomoći za hitno rješavanje stambenog pitanja za desetoro djece nedavno preminule Biljane Kokić. Cilj je sakupiti dovoljno novca za kupovinu adekvatne kuće, jer je riječ o desetoro djece koja su izrazila želju da se ne razdvajaju.

Prilozi se mogu uplatiti na brojeve računa:

Račun u konvertibilnim markama: Opština Brod – poseban račun za pomoć socijalno ugroženoj porodici Kokić, broj računa: 562-005-81651888-44 kod NLB banke a.d. Banjaluka.

Pomoć se može uplatiti i na devizni račun: opština Brod – poseban račun za pomoć socijalno ugroženoj porodici Kokić, Svetog Save 17, 74 450 Brod.

IBAN: BA 395620058165190202, SWIFT BIC: RAZBBA22, NLB banka a.d. Milana Tepića broj 4, 78000 Banjaluka, BiH.

Načelnik opštine Brod Zoran Vidić istakao je da je namjera lokalne uprave da materijalno zbrine djecu preminule Kokić.

-Nažalost, u Brodu smo imali slučaj smrti majke desetoro djece. To je bila mlada i brižna osoba, pažljiva prema svojoj porodici, a zbog zloćudnog karcinoma je umrla. U te svrhe, odlukom Skupštine opštine, otvorili smo dva računa, domaći i devizni, kako bismo zajedničkim snagama, opština, građani i donatori sakupili sredstva da kupimo kuću za djecu da ostanu na okupu,- rekao je Vidić.

On je pozvao sve koji su u mogućnosti da učestvuju u akciji kako bi djeca što prije imala pristojne uslove za život.

Predsjednik SO Brod Aleksandar Kruškonjić istakao je da rukovodstvo lokalne uprave osjeća odgovornost da obezbijedi djeci pristojne uslove za život.

-Djeca žele da ostanu na okupu, i pristupili smo rješavanju njihovog stambenog pitanja kroz ovu akciju. Mi smo kao lokalna zajednica željeli da se taj problem riješi na jedan institucionalan način, odnosno da to bude pod pokroviteljstvom opštine koja daje sigurnost samoj akciji-, naveo je Kruškonjić.

Desetoro djece, uzrasta od četiri do 17 godina, ostalo je bez majke koja je preminula od zloćudnog karcinoma.

Kokići u Brodu žive kao podstanari. Desetoro braće i sestara uzrasta zabavišta, osnovne i srednje škole, odrastali su pod hrabrim majčinim skutima, čija je želja bila da svi žive pod jednim krovom i budu vaspitani kao dobri ljudi.