brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
Име и презиме: Пајо Тркуља, дипл. инг. геодезије

Мјесто и година рођења: рођен 1960. године у Варешу

Образовање: Гимназија у Варешу; Грађевински факултет у Сарајеву – звање дипломирани инжењер геодезије

Досадашње радно искуство:

– Геодетски завод у Сарајеву

– Директор Општинске управе за геодетске, катастарске и имовинско-правне послове у општини Брод

– Шеф Подручне јединице Републичке управе за геодетске, катастарске и имовинско-правне послове

pogledano 879 puta