Огласи и обавјештења

March 2021

February 2021

Јавне расправе на нацрт Одлуке о оснивању Мјесних заједница на подручју општине Брод

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Скупштина општине Брод је, на другој редовној сједници одржаној дана 17.02.2021.године, усвојила Нацрт Одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју општине Брод и одлучила да исти упути на јавну расправу, из разлога што се наведеном одлуком уређују питања која...

Обавјештење – половни цријеп

На паркингу иза зграде Општине Брод налази се одређена количина половног цријепа и исти се додјељује, без накнаде, заинтересованим лицима са подручја општине, искључиво за личне потребе. Прије преузимања цријепа обавезно контактирати службеника Општинске управе на тел. 053/620-410 или путем шалтер сале општине, ради договора око термина и количине цријепа...

ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧАМЦЕМ

Одсјек за послове заштите и спасавања Општинске управе Брод, преноси обавјештење Републичке управе цивилне заштите Републике Српске - Подручног одјељења Добој, да ће Одсјек цивилне заштите Општинске управе Шамац крајем фебруара одржати обуку припадника Јединица цивилне заштите, са полагањем испита за управљање чамцем, као завршним дијелом обуке. Поред припадника јединица...

January 2021

December 2020