Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одржана 5. редовна сједница СО Брод – Грађани ослобођени плаћања значајног броја административних таски

На данас одржаној 5. редовној сједници СО Брод усвојена је Одлука о општинским административним таксама којом се прописује и уређује наплата административне таксе за списе и радње у управним и другим поступцима које се плаћају у Општинској управи oпштине Брод. Овом одлуком, између осталог, одређено je да се таксе неће плаћати за захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве, за изводе, увјерења и потврде из матичних књига, као и за све друге изводе, увјерења и потврде које општински органи издају на основу података из службене евиденције. Исто тако, одлуком су умањене таксе за регистрацију предузетника гдје је прецизирано да се, ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси електронским путем, износ прописане таксе умањује за 50 %. Како је наведено у образложењу, доношењем ове одлуке значајно ће се умањити трошкови грађана којима се пружају услуге у Општинској управи. 

На сједници су усвојени и Извјештаји о извршењу Интегралног програма капиталних инвестиција за период 2020. – 2022. година у 2020. години, о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника правобраниоца Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, те Извјештај о проведеним изборима за чланове Савјета мјесних заједница на подручју Општине Брод.

Прихваћене су и Информације о стању у привреди и запослености на подручју општине Брод у 2020. години, стању судских предмета са стањем на дан 01.05.2021. године, те Информација о стању потраживања буџета општине Брод закључно са 31.12.2020. године.

Никола Бачић именован је за за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности до окончања поступка за избор начелника одјељења по јавном конкурсу, а најдуже на период до 90 дана.

Због истека мандата, на сједници су усвојена разрјешења и именовања чланова школских одбора испред јединице локалне самоуправе, у ОШ“Свети Сава“ и ОШ “Лијешће“, те разрјешење и именовање в.д. члана УО у ЈУ “Туристичка организација општине Брод“. Усвојена је и Одлука о расписивњу Јавног конкурса којом су утврђени критеријуми за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Брод“ Брод.

На данашњој сједници СО Брод није усвојен Извјештај о извршењу буџета општине Брод за период 01.01.-31.12.2020. године.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık