Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (КУХИЊЕ) У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ

Комисија за провођење процедуре јавног надметања за издавање у закуп пословне просторије путем непосредне погодбе

Број: 02.5/374-39/22                                                                 

Датум: 24.10.2022.године

              На основу члана 27. Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод“, број: 9/18), у поступку додјеле у закуп пословне просторије путем непосредне погодбе, Комисија доноси:

О Д Л У К У

о додјели у закуп пословне просторије

I

           Додјељују се у закуп пословна просторија (кухиња) у сутерену зграде општине Брод путем непосредне погодбе, како слиједи:

Р/БПрезиме (име оца) и име/ назив правног лица  и ЈМБ/ ЈИБ понуђачаИзнос закупа по m2 са ПДВ-омМјесечни износ закупнине
1234
 Кафе-бар „OFFICE COFFE“, Синиша Којић, с.п. Брод2,34 КМ98,28 КМ

II

          Ова Одлука је коначна, ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Брод.“

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ

 1. Гордана Жарић, пред. комисије

 2. Радмила Мичић, члан комисије

 3. Бошко Трнинић, члан комисије

eskort eskişehir -

Personel Sağlık