Одјељење за општу управу

Начелник одјељења: НЕДЕЉКО (Новак) РУШКИЋ

Датум рођења: 18.01.1970. године у Босанском Броду

Занимање: дипломирани правник за безбједност и криминалистику

Електронска пошта: ruskicn@opstina-brod.net

Досадашње радно искуство:

  • од 1990. до 2002. године, професионално војно лице у ЈНА и ВРС,
  • од 2002. до 2007.године, Шеф Одсјека Министарства одбране Брод,
  • од 2007. до 2009. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,
  • од 2009. до 2012. године, Шеф Кабинета Начелника општине,
  • од 2012. до 28.11.2016. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,
  • од 29.11.2016. до 26.02.2017.године  вршилац дужности Начелника Одјељења за општу управу,
  • од 27.02.2017.године Начелник Одјељења за општу управу