Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Надолазећи догађаји

Програма ЕУ Креативна Европа објавио је ЈАВНИ ПОЗИВ

Програма ЕУ Креативна Европа објавио је Позив „Creative Innovation Laboratory“.

Рок за достављање приједлога пројеката је 07. септембар 2022. године до 17.00 часова.

Овај Позив за циљ има да стимулише иновативне приступе у креирању садржаја, приступу, дистрибуцији и промоцији у културним и креативним секторима, те и са другим секторима, укључујући узимање у обзир дигиталне транзиције, покривајући и тржишне и нетржишне димензије.

Буџет Позива износи 13 640 000 евра.

Позив погледајте ОВДЈЕ

Приједлог листе корисника из реда борачких категорија за бањско лијечење

Број: 02/563-1/22

Датум: 04.03.2022.године

              На основу Јавног конкурса за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години, број 02/563-1/22 од 16.02.2022.године, Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, сачињава,

ПРИЈЕДЛОГ

ранг – листе изабраних корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години

Р/БПрезиме (име оца) имеДатум рођењаСтатусНапомена
12345
1.Субашић (Илија) Лука03.05.1971.борац 1.кат. 
2.Југовић (Живко) Милена05.10.1949.члан ППБ 
3.Карановић (Божо) Мићо22.09.1966.борац 1.кат. 
4.Игњатић (Миладин) Ново28.04.1956.борац 7.кат. 
5.Зечевић (Раде) Јелица20.09.160.члан ППБ 
6.Гаврић (Марица) Јела07.08.1953.члан ППБ 
7.Василић (Михајло) Роса10.01.1957.члан ППБ 
8.Ковачевић (Богдан) Аница09.05.1954.члан породице умрлог борца 4.кат 
9.Јовишић (Војин) Велимир12.04.1952борац 1.кат. 
10.Ивановић (Чедомир) Милева14.04.1951.члан породице умрлог РВИ 6.кат 
11.Теодосић (Милан) Илија01.03.1957.борац 2.кат. 
12.Радовановић (Петар) Никола27.01.1954.борац 4.кат. 
13.Петровић (Владо) Зорка10.10.1948.члан ППБ 
14.Бенак (Јован) Нада11.06.1950.члан породице умрлог борца 3.кат 
15.Адамовић (Спасо) Миле29.06.1966.борац 1.кат. 
16.Душанић (Јово) Стана25.06.1955.члан ППБ 
17.Ракић (Костадин) Бранко04.05.1961.борац 2.кат. 
18.Жарић (Видосав) Бранко19.09.1958.борац 2.кат. 
19.Ђукић (Петар) Срето09.02.1967.РВИ 9.кат.борац 3.кат.
20.Лукић (Станко) Петра18.03.1972.члан ППБ 
21.Митровић (Симо) Славко25.11.1961.борац 4.кат. 
22.Милановић (Остоја) Стана15.12.1956.члан ППБ 
23.Ракановић (Миливоје) Брано08.05.1971.борац 1.кат. 
24.Друговић (Мирко) Невенка24.04.1960.члан породице умрлог РВИ 6.катчлан породице умрлог борца 2.кат
25.Радуловић (Радивоје) Богдан28.02.1973.РВИ 5.кат.борац 1.кат.
26.Бубњевић (Богдан) Јованка17.08.1958.члан ППБ 
27.Томичевић (Драго) Стоја01.12.1962.члан ППБ 
28.Рушкић (Марко) Невенка12.04.1952.борац 7.кат. 
29.Ђухерић (Сакиб) Исмет14.03.1949.борац 1.кат. 
12345
30.Грабовац (Младен) Славко03.09.1970.РВИ 9 кат.борац 5. кат.
31.Сријемац (Добро) Владимир17.01.1974.РВИ 8.кат.борац 4.кат.
32.Малиновић (Станко) Драгоја11.11.1962.борац 2.кат. 
33.Васић (Драган) Саво12.01.1953.борац 7.кат. 
34.Дујић (Ђоко) Недељко28.03.1952.борац 1.кат. 
35.Радовановић (Симо) Марко23.04.1954.РВИ 10.кат.борац 2.кат.
36.Јерковић (Даринка) Саво01.01.1968.РВИ 7.кат.борац 6.кат.
37.Голубовић (Петар) Радомир26.08.1973.борац 1.кат. 
38.Патковић (Станоја) Јелица19.07.1963.члан ППБ 
39.Лазић (Бранко) Милица16.08.1956.члан ППБ 
40.Ђурђић (Срето) Живко25.08.1958.РВИ 8.кат.борац 1.кат.
41.Ђурица (Гојко) Драган01.04.1951.РВИ 5.кат.борац 1.кат.
42.Пећанац (Неђо) Милан20.12.1955.борац 1.кат 

                                                                С П И С А К                            

лица која не испуњавају услове Јавног конкурса

Р/БПрезиме (име оца) имеСтатусОбразложење
1234
1.Кушљић (Петар) Аначлан ППБНе испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2019.године преко Oпштине Брод)
2.Ракановић (Алека) Милкоборац 1.кат.Не испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користио бањско лијечење 2019.године преко Општине Брод)
3.Јаковљевић (Вид) Недељкачлан пор. умрлог РВИ 10.кат. и борца 1.кат.Не испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2019.године преко Oпштине Брод)
4.Алексић (Љубинко) Божоборац 1.кат.Не испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користио бањско лијечење 2019.године преко Oпштине Брод)
5.Маринковић (Митар) Марачлан ППБНе испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2019.године преко општине Брод)
6.Војиновић (Остоја) МилицаРВИ 7.кат. и борац 7.кат.Не испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2019.године преко Oпштине Брод)
7.Продановић (Владо) Драгицачлан ППБНе испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2019.године преко Oпштине Брод)
8.Бардак (Јоцо) Стојанкачлан ППБНе испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користила бањско лијечење 2020.године преко Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
1234
9.Икановић (Живко) ЉубомирРВИ 4.кат. и борац 1.кат.Не испуњава услове из тачке II под а) Јавног конкурса (користио бањско лијечење 2020.године преко Министарства рада и борачко-инвалидске заштите)
10.Лазаревић (Ђуро) Миленачлан пор. умрлог борца 5.катНе испуњава услове из тачке II под 6) Јавног конкурса (на Јавни конкурс се могу пријавити супруге умрлих бораца од прве до четврте категорије)
11.Стојановић (Саво) Момирнема статусНе испуњава услове из тачке II  Јавног конкурса (нема статус борачке категорије)

          На приједлог ранг – листе може се поднијети приговор Начелнику општине Брод, у року од осам дана, од дана објављивања исте.

                                                                                                             Предсједник Комисије

                                                                                                             Зоран (Сретко) Видић

Приједлог ранг – листе објављен је дана 04.03.2022.године 

Правилник о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину

На осно­ву чла­на 59. став 1.  тачка 21. и чла­на 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. и 26. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 90. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) Начелник општине Брод доноси

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

I  Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником прописују се услови које мора да испуњава физичко лицe за остваривање права на додјелу пластеника, потребну документацију и изјаве.

Члан 2.

Право на додјелу пластеника имају пољопривредна газдинства регистрована у АПИФ-у, демобилисани борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди (у даљем тексту борачке категорије), ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, у складу са  прописаним критеријумима  овог Правилника.

Члан 3.

Средства за подстицај у пољопривреди планирана су буџетом општине Брод за 2022. годину у  износу од 30.000,00 KM за пластенике 40 м2.

            У случају да општина Брод не изврши набавку пластеника, подносиоци захтјева остварују право на подстицај у новцу која ће бити уплаћена на текуће рачуне подносиоца захтјева.

 Право на подстицај за пластеник не могу остварити лица која су добила пластеник од општине Брод у 2020 и 2021. години.

II  Право учешћа

                                                                               Члан 4.

            Право на подстицај имају пољопривредна газдинства, борачке категорије, ратни заробљеници – логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, а испуњавају следеће услове:

–  да имају пребивалиште на подручју општине Брод,

–  да посједују земљиште за пластеник или да члан породичног домаћинства посједује

    земљиште или земљиште у закупу,

–  да су регистровани код подручне јединице АПИФ-а или имају утврђен статус борачке

    категорије или имају утврђен статус ратног заробљеника-логораша или цивилне жртве

    рата, жртва ратне тортуре.

III  Потребна документација

                                                                                Члан 5.

                Обавезни документи:

–  попуњен захтјев,

–  копија личне карте,

–  копија текућег рачуна.

   Прилог документације по категоријама:

–  потврда из АПИФ-а,

–  копија рјешења о утврђеном статусу борачке категорије,

–   увјерење-потврда да је лице ратни заробљеник-логораш, цивилна жртва рата или

    жртва ратне тортуре,

–  изјава о заједничком домаћинству-кућна листа,

–   доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или чланова породичног домаћинства

    или земљишта у закупу – фотокопија посједновног листа,

IV  Критеријуми за бодовање пољопривредних газдинства, борачких категорија,  ратних заробљеника- логораша, цивилних  жртвава рата и жртава ратне тортуре.

Члан 6.

            Критеријуми на основу којих се врши бодовање и рангирање пољопривредних газдинства, борачких категорија, ратних заробљеника- логораша, цивилних жртва рата и жртва ратне тортуре којa испуњавају прописане услове су:

            а) дужина војног ангажовања у рату, односно категорија борца,

            б) број чланова подносиоца захтјева,

            г) статус члана породице погинулог борца,

            д) статус ратног војног инвалида,

            е) старосна доб носиоца захтјева,

            ђ) статус-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве

                рата и жртве ратне тортуре).

Члан 7.

            По основу дужине војног ангажовања у рату, подносиоцу захтјева припада:

            а) борцу прве категорије ………………………………………………………………………. 15 бодова,

            б) борцу друге категорије …………………………………………………………………….  13 бодова,

            в) борцу треће категорије …………………………………………………………………….. 11 бодова,

            г) борцу четврте категорије ……………………………………………………………………. 9 бодова,

            д) борцу пете категорије ………………………………………………………………………… 7 бодова,

            ђ) борцу шесте категорије ………………………………………………………………………. 5 бодова,

            е) борцу седме категорије ………………………………………………………………………. 3 бода.

Подносиоцу захтјева додају се бодови и за чланове породичног домаћинства – борце, сагласно одредби става 1. овог члана.

         Члан 8.

            По основу броја чланова подносиоцу захтјева припада по 5 бодова за сваког члана.

Члановима породичног домаћинства лица које подноси захтјев сматрају се: брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена, пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи, родитељи брачног друга, браћа и сестре, унучад као и лица која је поднисилац захтјева дужан по закону да издржава или су та лица дужна њега да издржавају, а која заједно са њим трајно живе и станују.

Члан 9.

            Ако подносилац захтјева има статус члана породице погинулог борца, подносиоцу захтјева припада 20 бодова.

Члан 10.

            Ако подносилац захтјева има статус ратног војног инвалида, подносиоцу захтјева припада:

а) ратни војни инвалид од I до III категорије…………………………………………………9 бодова,

б) ратни војни инвалид од IV  до VII категорије …………………………………………..6 бодова,

в) ратни војни инвалид од VIII  до X категорије ……………………………………………3  бода.

Члан 11.

По основу старосне доби носиоца захтјева, подносиоцу припада:

а)  до 40 година старости подносиоцу припада…………………………………………… 5 бодова,

б)  од 40-50 година старости подносиоцу припада………………………………………. 3 бода,

в)  преко 50 година старости подносиоцу припада………………………………………. 2 бода.

Члан 12.

По основу статуса-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратног терора)

а) статус подносиоца захтјева- ратни заробљеници-логораши……………………..15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- цивилна жртва рата……………………………………..15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- жртва ратне тортуре…………………………………….15 бодова

Члан 13.

            У приједлогу ранг-листе за свако лице исказује се број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

            Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто ставља се лице које је дуже било војно ангажовано у рату за борачке категорије, а за друге категорије лице које је млађе.

V Послови комисије:                                     

                                                                              Члан 14.

Комисију именује Начелник општине, која је за свој рад одговорна Начелнику општине Брод.

Основни послови и задаци Комисије су:

 1. разматра приспјеле захтјеве и приложену документацију у складу са Правилником,
 2. одбацује све неблаговремене, непотпуне и захтјеве које садрже нетачне податке,
 3. по потреби обилази подносиоца захтјева и на лицу мјеста утврђује чињенично стање неопходне за правилно одлучивање по захтјеву,
 4. бодује захтјеве у складу са прописаним критеријумима и сачињава приједлог ранг-листе корисника који испуњавају услове.

Мандат Комисије траје до окончања поступка додјеле пластеника у пољопривреди за 2022. годину.

Члан Комисије не може имати непосредних или посредних интереса који, током рада Комисије, могу довести до сукоба његових личних или пословних интереса са његовим задацима у Комисији.

Предсједник Комисије представља Комисију, сазива и предсједава састанцима, потписује акта и стара се о извршавању и законитости аката. Комисија ради на састанцима и пуноважно одлучује,  ако састанку присуствује већина чланова од укупног броја.

Дневни ред састанка утврђују чланови Комисије на приједлог предсједника Комисије. Сваки члан може предложити измјену и допуну предложеног дневног реда.

Састанке Комисије сазива предсједник Комисије усменим или телефонским путем, најкасније дан прије одржавања састанка.

Чланови Комисије присуствују састанцима Комисије, учествују у расправи о питањима која су на дневном реду, гласају о сваком захтјеву о коме се одлучује и обављају друге задатке и послове одређене од стране предсједника Комисије. У случају одсутности или спријечености предсједника, састанке сазива и њима предсједава члан кога овласти предсједник Комисије.

Комисија је самостална у свом раду и одлучивању, а послове из дјелокруга своје надлежности обавља у складу са Правилником.

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. На састанку Комисије води се записник. У записник се обавезно уноси: датум и место одржавања састанка, дневни ред, имена присутних, детаљан ток састанка, акта које је донијела Комисија, издвојене примједбе и мишљења и друго. Записник потписује предсједник и сви чланови Комисије. Записник са састанка води предсједник Комисије или лице које он овласти. Рад Комисије је јаван и подносиоци захтјева или њихови писмено овлашћени заступници могу извршити увид у комплетан поступак рада Комисије.

VI  Завршне одредбе

  Члан 15.

На приједлог ранг-листе незадовољна странка има право приговора Начелнику општине у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

            Начелник општине одлучује о приговору и утврђије коначну ранг-листу о додјели пластеника у 2022. години.

  Корисници који су поднијели захтјев за подстицај, а који имају неизмирене доспјеле обавезе према буџету општине по основу примљених позајмица из предходних година  неће се разматрати.

За провођење овог Правилника и обављање свих административно техничких послова у вези истог, задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

           Захтјев се доставља у затвореним ковертама, поштом или лично на адресу:

           Општина Брод, Светог Саве бр. 17, са назнаком „Не отварати – Захтјев за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину“ На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача.

           Рок за достављање Захтјева за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину је 35 дана од дана 11.02.2022. године када је објављен Правилник.

          Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“, огласној табли општине Брод и интернет страници општине Брод.

Број: 02.4/330-4/22                                                                                 

Датум:11.02.2022. године

                                                                                                                                                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Зоран Видић

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни конкурс  за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години

Број: 02/563-1/22

Датум: 16.02.2022.године

На основу тачке XI Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Брод“, број 12/21) и Рјешења Начелника општине, број 02/563-1/22 од 11.02.2022.године, Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години 

I

Расписује се Јавни конкурс за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, које ће бити реализовано у  ЗТЦ „Бања Кулаши“,  у периоду од  14.03.2022. до 24.03.2022.године.

II

На Јавни конкурс се могу пријавити:

1) породице погинулих бораца (ППБ) – корисници права на породичну инвалиднину,

2) корисници права на посебно мјесечно примање,

3) војни инвалиди – корисници права на личну инвалиднину (осим војних инвалида – ампутираца који могу остварити права по Правилнику о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске)

4) демобилисани борци,

5) породице умрлих војних инвалида-корисници права на породичну инвалиднину и

6) супруге умрлих бораца од прве до четврте категорије.

Под условом:

а) да у 2019, 2020 и 2021.години нису користили бањско лијечење, по Програму Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Програму Општине Брод и Oпштинске борачке организације Брод,

б) да у 2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу,

в) да испуњавају услове из члана 3. Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине  Брод“, број 12/21), односно да им мјесечна примања по члану породичног домаћинства нису већа од висине просјечне мјесечне плате након опорезивања (нето плата) исплаћене у Републици Српској, за посљедњи мјесец који је званично објавио Завод за статистику Републике Српске, подијели са бројем четири (четверочлана породица), (наведени услов се не односи на ППБ  и лица са тешким здравственим оболењем из реда борачких категорија).

III

На бањско лијечење и рехабилитацију биће упућено 30 корисника из реда борачких категорија.

Испуњеност услова, избор корисника, као и број корисника по категоријама, утврђује Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години, именована од стране Начелника општине Брод.

IV

Уз захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију, подносилац захтјева је дужан приложити:

 1. Изјаву о заједничком домаћинству,

2. Доказ о личним примања подносиоца захтјева и свих чланова породичног домаћинства, (ако нема примања доставити увјерење о незапослености или други доказ којим се доказује незапосленост), (наведени доказ није потребан за ППБ),

3. Овјерену изјаву да у  2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу (изјава се даје у шалтер сали општине) и

4. Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањског лијечења и рехабилитације (не старији од три мјесеца).

Рјешење о утврђеном статусу борачке категорије, прибавиће Комисија по службеној дужности.

V

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Брод, Општинске борачке организације Брод, интернет страници Општине Брод и Општинске борачке организације Брод и средствима јавног информисања  и остаје отворен  до 28.02.2022.године.

VI

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију са потребном документацијом, предаје се лично у шалтер сали општине или путем поште, на адресу : “Општина Брод – Комисија за избор корисника за бањско лијечење и рехабилитацију”, са назнаком “Јавни конкурс за  избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију  у 2022.години“.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве Комисија неће разматрати и као такве ће исте одбацити.

       Предсједник Комисије

                                                                                                               Зоран Видић

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију

Јавни позив за финансирање спорта и физичке културе

На основу чланова 3., 4., 5., 6. и 7. Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ Број: 12/21), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање  у области спорта и физичке културе

из Буџета општине Брод за 2022. годину

I

(1) Расписује се јавни позив за расподјелу средстава из Буџета општине Брод, спортским организацијама које су регистроване као удружења грађана (клубови) која доприносе развоју спорта, са сједиштем на подручју општине Брод те основне и средња школа  чије је сједиште на подручју Општине Брод, уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене Правилником о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ Број: 12/21), и овим Јавним позивом.

(2) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 180.000,00 КМ.

II

(1) Намјена средстава – расподјела буџетских средстава вршиће се за финансирање програмских активности спортских организација које се односе на сљедеће трошкове:

– организацију спортских манифестација,

– накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који учествују у реализацији

   програма (тренери);

– суфинансирање трошкова организације такмичења;

– таксе и други трошкови службених лица;

– трошкови стручне едукације;

– котизације и чланарине;

– накнаде за израду завршног рачуна спортских организација;

– трошкови пререгистрације спортских организација у судском регистру и у регистру које води Министарство породице, омладине и спорта,

– трошкови исхране спортиста;

– трошкови медицинског особља, снимања такмичења те други трошкови неопходни за организацију домаћих утакмица у складу са пропозицијама такмичења,

– трошкови љекарских прегледа спортиста;

– трошкови осигурања спортиста и лица која обављају стручне послове у спорту у износима прописаним у Закону о спорту;

– трошкови регистрације и пререгистрације играча;

– трошкови набавке опреме за играче;

– трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена;

– трошкови путовања и дневница;

– трошкови превоза;

– трошкови горива и мазива;

– трошкови закупа спортских објеката;

– услуге одржавања хигијене у спортским објектима и набавка средстава за чишћење;

– трошкови комуналних услуга;

– трошкови електричне енергије;

– остали трошкови неопходни за реализацију програма (маркетинг, штампање плаката,

   канцеларијски материјал).

III

(1) Расподјела средстава за финансирање програмских активности спортских организација вршиће се према следећим критеријумима:

 1. на основу припадности спортске организације олимпијским

      односно неолимпијским спортовима ,

 • ранг такмичења и остварени спортски резултати екипа и појединаца на   

такмичењима у протеклој такмичарској сезони,

 • број такмичарских екипа у редовном систему такмичења подразумјева бодовање  

категорија у спортској организацији који су у систему такмичења матичног

спортског савеза,

 • развијеност-масовност спорта,
 • организација спортских манифестација.

IV

(1) Спортске организације са подручја општине Брод које се пријаве на Јавни позив за финансирање својих програмских активности дужне су да приложе сљедећу документацију:

 • испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца (Образац бр. 1),
 • испуњен и потписан образац- Програм рада и финансијски план за текућу годину (Образац бр. 2),
 • наративни и финансијски извјештај за претходну годину (Образац бр. 3),
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
 • увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
 • уговор са банком с наведеним трансакционом рачуном (копија).

(2) Спортске организације која се пријављују на Јавни позив дужна су у сврху бодовања по основу доле наведених критеријума  доставити  додатну документацију и то:

 1. По основу критеријума “Ранг такмичења и остварени спортски  резултати у протеклој такмичарској сезони“ дужне су доставити доказе, и то:
  1. записник са такмичења,
  1. званични билтен/извјештај са такмичења, или
  1. извод са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне  спортске асоцијације,

4.  извод из евиденције или други акт којим се доказује да је спортиста био   

члан спортске организације   носиоца програма у вријеме испуњавања услова.

 • По основу критеријума “Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења“ дужне су доставити потврду/увјерење матичног спортског савеза Републике Српске или БиХ да спортска организација има категорије сениори, јуниори, кадети и пионири у женској/ мушкој конкуренцији у неком од редовних нивоа такмичења наведених савеза.
 • Испуњености услова „Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења“ могу се доказати и:
  • записником са такмичења,
  • званичним билтеном/извјештајем са такмичења, или
  • изводом са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне спортске асоцијације.
 • По основу критеријума „Организација спортских манифестација“ спортске организације су  дужне  доставити званични билтен/извјештај о одржаном такмичењу или манифестацији којег су били организатори или технички организатори, а у којем обавезно стоји:
  • назначен број земаља учесника одржаног такмичења или манифестације,
  • програм спортске манифестације са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима.

(3) Спортске организације дужне су да доставе комплетну документацију наведену у ставу 1. овог члана, а додатну документацију из става 2. у сврху бодовања спортске организације су дужне доставити  ако испуњавају услове одређеног критеријума бодовања.

V

 (1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Правилником о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод (”Служени гласник општине Брод“, број: 12/21) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава намјењених за спорт и физичку културу (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на интернет страници општине Брод, у складу са чланом 2. и 3. Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод, док коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник општине Брод.

VI

Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „ Пријава на  Јавни позив за финансирање у области спорта и физичке културе из буџета општине Брод за 2022. годину– не отварај“.

VII

(1) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

VIII

(1) Сви потрени обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net/ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА/

IX

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2022. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

X

(1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17), путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

Број: 02/661-3/22

Датум: 12.01.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

Образац бр. 1- Пријавни образац за спортске клубове

Образац бр. 2 – Програм рада и финансијски план

Образац бр. 3 – Наративни и финансијски извјештај за претходну годину

Обавјештење о организовању обуке и полагања испита за управљање чамцем

Број : 02.9 810 –   6 /22

Датум: 04. фебруар  2022. год.

ОПШТИНА  БРОД

Службена veb страница општине Брод

 • Администратор

П р е д м е т:   Обавјештење о организовању обуке и полагања испита

                          за управљање чамцем, достављамо

          Одсјек за послове заштите и спасавања Општинске управе Брод, преноси Обавјештење Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, односно Подручног одјељења у Добоју, у којем се каже, да Одсјек цивилне заштите Општинске управе Шамац планира одржати обуку припадника Јединица цивилне заштите, са полагањем испита за управљање чамцем, као завршним дијелом обуке.

        Поред припадника јединица ЦЗ-е и овога пута, обуци и полагању ће моћи приступити и други заинтересовани грађани.

       Стручна теоретска и практична обука са полагањем испита за водитеља чамца ће бити одржана у једном дану, 25.фебруара 2022. год. (петак) у Хотелу “Плажа“ и на ријеци Сави у Шамцу, с почетком у 11:00 часова.

         Заинтересовани грађани обуци и полагању испита могу приступити након што претходно изврше уплате такси за полагање испита и административне таксе, што укуно износи 102,00 КМ по кандидату.

           Затим, на дан обуке и полагања потребно је са собом имати 2 фотографије личног портрета, димензија 2 х 2,5 cm, а уз личну карту надлежној Комисији доставити доказе о уплатама такси, те копију личне карте кандидата.

Уплате извршити на следећи начин:

 • Уплатити 90.00 КМ на жиро рачун бр.:5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 1648001, сврха дознаке: Уплата за полагање испита за водитеља чамцем, Прималац: Буџет РС .
 • Уплатити 12.00 КМ на жиро рачун бр.: 5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 9999999, сврха дознаке : такса РС, Прималац: Буџет РС .

      Напомињемо да је Приручник за припрему полагања испита за управљање чамцем доступан на интернет страници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

      Додатне информације грађани могу добити на телефон Цивилне заштите Општинске управе Шамац или Цивилне заштите Брод, радним даном у времену од 7.00-15:00 часова на бр. 054/611-637 и 053/610-984 .

                              С поштовањем !

                                        Ш Е Ф   О Д С Ј Е К А 

                                                                                                                                                      Драго  Николић

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о утврђивању накнаде за трошкове уређења ГГЗ

Број: 02.5/022-5/22

Датум: 01.02.2022.године   

                                                                      

ПРЕДМЕТ:  Обавјештење

Обавјештавају се привредна друштва, привредници, заинтересована лица, грађани, научна и стручна јавност да ће се, поводом Нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, у складу са Закључком Скупштине општине Брод о усвајању број 01/022-6/22 од 31.01.2022.године и Нацрта Одлуке о условима и начину додјеле јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење у складу са Закључком Скупштине општине Брод о усвајању број 01/022-5/22 од 31.01.2022.године одржати јавне расправе у Скупштинској сали (зграда поште) у слиједећим терминима:

 1. Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта
  1. дана 08.02.2022.године (уторак) са почетком у 11:00 часова
  1. дана 15.02.2022.године (уторак) са почетком у 16:00 часова
 2. Нацрт Одлуке о условима и начину додјеле јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење
  1. дана 08.02.2022.године (уторак) са почетком у 12:00 часова
  1. дана 15.02.2022.године (уторак) са почетком у 17:00 часова

Увид у Нацрт Одлука може се извршити сваким радним даном у шалтер сали Општине Брод у периоду од 07-15 часова и интернет страници општине Брод. Мишљења, коментари и примједбе на нацрт Одлуке, могу се доставити усменим и писменим путем Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију или на e-mail urbanizam@opstina-brod.net до 21.02.2022.године.

По овлашћењу Начелника општине

Начелник одјељења: 

                                                                                                                                       Војислав Милосављевић, дипл. правник

slotbaronline.com
-
bahsegel.club
- dinamobet.biz -

klasbahis giriş

-

celtabet

- betebet - interbahisgiris.club - eskort eskişehir -

Personel Sağlık