Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Финансијска подршке УНДП БиХ за енергетку ефикасност малих и средњих предузећа

Јавни позив за пружање подршке МСП кроз искориштавање потенцијала енергијске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, провођење детаљних енергијских аудита и увођење система управљања енергијом (више информација на линку). Прихватљиви подносиоци пријава за подршку могу бити МСП која су регистрована најмање двије године прије објаве овог Јавног позива, а која имају до 250 упосленика.
eskort eskişehir -

Personel Sağlık