+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни оглас о продаји непокретности означене као к.п. број 3469/11, К.О Брод путем лицитације

Аутор: Maja Mitrović | Ажурирано: 4 Jula, 2024 у 11:23

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске", број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19, 1/21 и 119/21), члана 18. став 1. тачка 1), алинеја 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 20/12, 63/19 - Одлука Уставног суда), члана 16. став 1. алинеја 7. Статута Општине Брод ("Службени гласник Општине Брод", број 7/17), а у вези а Одлуком о продаји непокретности на локацији у Улици Јована Дучића, к.о. Брод ("Службени гласник Општине Брод", бр. 10/23) Начелник општине Брод расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји непокретности означене као к.п. број 3469/11, К.О. Брод, путем усменог јавног надметања (лицитације).

Објављен први позив за додјелу средстава у оквиру пројекта сарадње микро и малих предузећа на пограничном подручју

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције (HAMAG-BICRO) објавила…

11.07.2024 13:24

Поновљени јавни оглас о продаји непокретности означене као к.п. број 2864

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима…

11.07.2024 07:09

Обавјештење о запрашивању комараца на подручју општине Брод

Предузеће Дезинсекција д.о.о. Бијељина ће 10. и 11. јула вршити…

09.07.2024 09:09

Програм техничке помоћи малим и средњим предузећима са Западног Балкана за улазак на европска и глобална тржишта

Форум за инвестиције привредних комора Западног Балкана (WB6 CIF) позива…

08.07.2024 08:34

Позив привредним субјектима за подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте…

08.07.2024 08:17