+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 30 Januara, 2024 у 12:30

На подручју општине Брод за регистарску 2024/2025. годину, објављен је ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија:

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Брод могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 47/17, 17/23, у даљем тексту: „Закон“), Одлуком о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Брод („Службени гласник општине Брод“ бр. 2/18, у даљем тексту: „Одлука“), Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18, у даљем тексту: „Правилник“) и Даљинаром са минималним временом вожње (,,Службени гласник општине Брод“, број 12/21 у даљем тексту: „Даљинар“).

Стари редови вожње и стари редови вожње са промјеном не подлијежу поступку усклађивања. Превозник који наставља да одржава стари ред вожње и подноси приједлог за стари ред вожње са промјеном дужан је по Јавном огласу, исти пријавити Комисији ради евидентирања. Уз стари ред вожње са промјеном обавезно се мора доставити уредна документација која се односи на промјену старог реда вожње.

Пријављени приједлози нових редова вожње морају имати једнак број полазака и повратака, те симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћања. Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником, Даљинаром и прописима из области безбједности саобраћаја.

ЈАВНИ ОГЛАСо покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод за регистарску 2024/2025. годину

ОБРАСЦИ 1-4 за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод

Оглас о продаји непокретности означене са к.п. број 2864 к.о. Брод (лицитација)

Јавни оглас o продаји непокретности означене као к.п. број 2864…

01.03.2024 07:53

Оглас о продаји непокретности означене са к.п. број 2848 к.о. Брод (лицитација)

Јавни оглас oпродаји непокретности означене као к.п.број 2848, К.О.Брод, путем…

01.03.2024 07:51

Оглас о продаји непокретности означене са к.п. број 1039/10 к.о. Брод (лицитација)

Јавни оглас o продаји непокретности означене као к.п. број 1039/10,…

01.03.2024 07:50

Oбука са полагањем испита за водитеља чамца

          Одсјек за послове заштите и спасавања Општинске управе Брод,…

05.02.2024 09:53

ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија

На подручју општине Брод за регистарску 2024/2025. годину, објављен је…

30.01.2024 12:30