+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 30 Januara, 2024 у 12:30

На подручју општине Брод за регистарску 2024/2025. годину, објављен је ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија:

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Брод могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 47/17, 17/23, у даљем тексту: „Закон“), Одлуком о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Брод („Службени гласник општине Брод“ бр. 2/18, у даљем тексту: „Одлука“), Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18, у даљем тексту: „Правилник“) и Даљинаром са минималним временом вожње (,,Службени гласник општине Брод“, број 12/21 у даљем тексту: „Даљинар“).

Стари редови вожње и стари редови вожње са промјеном не подлијежу поступку усклађивања. Превозник који наставља да одржава стари ред вожње и подноси приједлог за стари ред вожње са промјеном дужан је по Јавном огласу, исти пријавити Комисији ради евидентирања. Уз стари ред вожње са промјеном обавезно се мора доставити уредна документација која се односи на промјену старог реда вожње.

Пријављени приједлози нових редова вожње морају имати једнак број полазака и повратака, те симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћања. Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником, Даљинаром и прописима из области безбједности саобраћаја.

ЈАВНИ ОГЛАСо покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод за регистарску 2024/2025. годину

ОБРАСЦИ 1-4 за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод

Објављен први позив за додјелу средстава у оквиру пројекта сарадње микро и малих предузећа на пограничном подручју

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције (HAMAG-BICRO) објавила…

11.07.2024 13:24

Поновљени јавни оглас о продаји непокретности означене као к.п. број 2864

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима…

11.07.2024 07:09

Обавјештење о запрашивању комараца на подручју општине Брод

Предузеће Дезинсекција д.о.о. Бијељина ће 10. и 11. јула вршити…

09.07.2024 09:09

Програм техничке помоћи малим и средњим предузећима са Западног Балкана за улазак на европска и глобална тржишта

Форум за инвестиције привредних комора Западног Балкана (WB6 CIF) позива…

08.07.2024 08:34

Позив привредним субјектима за подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте…

08.07.2024 08:17