+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни конкурс  за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 16 Februara, 2022 у 08:51

Број: 02/563-1/22

Датум: 16.02.2022.године

На основу тачке XI Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Брод“, број 12/21) и Рјешења Начелника општине, број 02/563-1/22 од 11.02.2022.године, Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години 

I

Расписује се Јавни конкурс за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, које ће бити реализовано у  ЗТЦ „Бања Кулаши“,  у периоду од  14.03.2022. до 24.03.2022.године.

II

На Јавни конкурс се могу пријавити:

1) породице погинулих бораца (ППБ) - корисници права на породичну инвалиднину,

2) корисници права на посебно мјесечно примање,

3) војни инвалиди - корисници права на личну инвалиднину (осим војних инвалида - ампутираца који могу остварити права по Правилнику о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске)

4) демобилисани борци,

5) породице умрлих војних инвалида-корисници права на породичну инвалиднину и

6) супруге умрлих бораца од прве до четврте категорије.

Под условом:

а) да у 2019, 2020 и 2021.години нису користили бањско лијечење, по Програму Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Програму Општине Брод и Oпштинске борачке организације Брод,

б) да у 2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу,

в) да испуњавају услове из члана 3. Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине  Брод“, број 12/21), односно да им мјесечна примања по члану породичног домаћинства нису већа од висине просјечне мјесечне плате након опорезивања (нето плата) исплаћене у Републици Српској, за посљедњи мјесец који је званично објавио Завод за статистику Републике Српске, подијели са бројем четири (четверочлана породица), (наведени услов се не односи на ППБ  и лица са тешким здравственим оболењем из реда борачких категорија).

III

На бањско лијечење и рехабилитацију биће упућено 30 корисника из реда борачких категорија.

Испуњеност услова, избор корисника, као и број корисника по категоријама, утврђује Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години, именована од стране Начелника општине Брод.

IV

Уз захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију, подносилац захтјева је дужан приложити:

  1. Изјаву о заједничком домаћинству,

2. Доказ о личним примања подносиоца захтјева и свих чланова породичног домаћинства, (ако нема примања доставити увјерење о незапослености или други доказ којим се доказује незапосленост), (наведени доказ није потребан за ППБ),

3. Овјерену изјаву да у  2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу (изјава се даје у шалтер сали општине) и

4. Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањског лијечења и рехабилитације (не старији од три мјесеца).

Рјешење о утврђеном статусу борачке категорије, прибавиће Комисија по службеној дужности.

V

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Брод, Општинске борачке организације Брод, интернет страници Општине Брод и Општинске борачке организације Брод и средствима јавног информисања  и остаје отворен  до 28.02.2022.године.

VI

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију са потребном документацијом, предаје се лично у шалтер сали општине или путем поште, на адресу : “Општина Брод - Комисија за избор корисника за бањско лијечење и рехабилитацију”, са назнаком “Јавни конкурс за  избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију  у 2022.години“.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве Комисија неће разматрати и као такве ће исте одбацити.

       Предсједник Комисије

                                                                                                               Зоран Видић

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију

Бесповратна средства из Чаленџ фонда у оквиру позива за пријаву иновативних пословних идеја

Привредни субјекти из Босне и Херцеговине и Шведске са иновативним…

29.05.2024 09:36

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 29. 5. 2024. – Сијековац и Г. Мочила

Обавјештавамо грађане да су, дана 29. 5. 2024. г. планирани…

26.05.2024 15:32

Термини одржавања јавних расправа о Нацрту Стратегије развоја општине Брод за период 2022.-2028. година

Обавјештавају се грађани и представници Савјета мјесних заједница да ће…

23.05.2024 12:07

ОИК - Јавни оглас

У одјељку ИЗБОРИ 2024 можете погледати Јавни оглас за избор…

23.05.2024 11:31