Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни конкурс за додјелу средстава посебних намјена за шуме Републике Српске у 2021. години

Предмет јавног конкурса је додјела средстава за радове и активности у оквиру проширене репродукције шума, планираних у Буџету Републике Српске за 2021. годину, на позицији 414100- Субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства и Одлуци o давању сагласности на План утрошка средстава за шуме за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр.11/21). Укупан износ средстава за радове и активности у оквиру проширене репродукције шума, који се додјељује путем Јавног конкурса, износи до 500.000,00 КМ. Рок за пријаву је 24.10.2021. године.

Документ јавног конкурса