+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Позив привредним субјектима за подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Аутор: Maja Mitrović | Ажурирано: 8 Jula, 2024 у 08:42

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте који су повећали плате радницима у периоду од јануара до јуна 2024. године, да поднесу Захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате радника.

Захтјев се подноси путем апликација "е подстицај" која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која је активна од 1. јула до 29. августа 2024. године када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева.

За обрачунски период јануар - јун 2024. године, привредни субјект може остварити право на подстицај за повећање плате само за раднике са којима је засновао радни однос најкасније до првог дана за мјесец почетног износа плате, односно најкасније 1. децембра 2023. године.

Наиме, за обрачунски период јануар – јун 2024. године, за мјесец почетне плате примјењивaће се износ плате исплаћен за децембар 2023. године.

Према законском рјешењу, у случају да је раднику за мјесец почетног износа плате исплаћена плата нижа од важеће најниже плате у Републици Српској, при обрачуну износа подстицаја узимаће се тренутно важећа најнижа бруто плата у износу од 1.344,26 КМ (нето плата 900 КМ).

Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми.

Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се дод‌јељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар кодом.

Подсјећамо привредне субјекте да је краjњи рок за поднoшење захтјева електронским и писаним путем до 29.08.2024. године, те их позивамо да захтјеве доставе у прописаном року, наводи се у саопштењу Министарства.

Буџетом Републике Српске за 2024. годину за подстицаје за повећање плате радника, планирана су средства у износу од 15.560.000,00 КМ.

Објављен први позив за додјелу средстава у оквиру пројекта сарадње микро и малих предузећа на пограничном подручју

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције (HAMAG-BICRO) објавила…

11.07.2024 13:24

Поновљени јавни оглас о продаји непокретности означене као к.п. број 2864

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима…

11.07.2024 07:09

Обавјештење о запрашивању комараца на подручју општине Брод

Предузеће Дезинсекција д.о.о. Бијељина ће 10. и 11. јула вршити…

09.07.2024 09:09

Програм техничке помоћи малим и средњим предузећима са Западног Балкана за улазак на европска и глобална тржишта

Форум за инвестиције привредних комора Западног Балкана (WB6 CIF) позива…

08.07.2024 08:34

Позив привредним субјектима за подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте…

08.07.2024 08:17