+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Обавјештење о организовању обуке и полагања испита за управљање чамцем

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 4 Februara, 2022 у 09:03

Број : 02.9 - 810 –   6 /22

Датум: 04. фебруар  2022. год.

ОПШТИНА  БРОД

Службена veb страница општине Брод

  • Администратор

П р е д м е т:   Обавјештење о организовању обуке и полагања испита

                          за управљање чамцем, достављамо

          Одсјек за послове заштите и спасавања Општинске управе Брод, преноси Обавјештење Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, односно Подручног одјељења у Добоју, у којем се каже, да Одсјек цивилне заштите Општинске управе Шамац планира одржати обуку припадника Јединица цивилне заштите, са полагањем испита за управљање чамцем, као завршним дијелом обуке.

        Поред припадника јединица ЦЗ-е и овога пута, обуци и полагању ће моћи приступити и други заинтересовани грађани.

       Стручна теоретска и практична обука са полагањем испита за водитеља чамца ће бити одржана у једном дану, 25.фебруара 2022. год. (петак) у Хотелу ''Плажа'' и на ријеци Сави у Шамцу, с почетком у 11:00 часова.

         Заинтересовани грађани обуци и полагању испита могу приступити након што претходно изврше уплате такси за полагање испита и административне таксе, што укуно износи 102,00 КМ по кандидату.

           Затим, на дан обуке и полагања потребно је са собом имати 2 фотографије личног портрета, димензија 2 х 2,5 cm, а уз личну карту надлежној Комисији доставити доказе о уплатама такси, те копију личне карте кандидата.

Уплате извршити на следећи начин:

  • Уплатити 90.00 КМ на жиро рачун бр.:5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 1648001, сврха дознаке: Уплата за полагање испита за водитеља чамцем, Прималац: Буџет РС .
  • Уплатити 12.00 КМ на жиро рачун бр.: 5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 9999999, сврха дознаке : такса РС, Прималац: Буџет РС .

      Напомињемо да је Приручник за припрему полагања испита за управљање чамцем доступан на интернет страници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

      Додатне информације грађани могу добити на телефон Цивилне заштите Општинске управе Шамац или Цивилне заштите Брод, радним даном у времену од 7.00-15:00 часова на бр. 054/611-637 и 053/610-984 .

                              С поштовањем !

                                        Ш Е Ф   О Д С Ј Е К А 

                                                                                                                                                      Драго  Николић

EU4AGRI Јавни позив за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

ИЗМЈЕНА: Пројекат EU4AGRI, обавјештава да су извршене измјене овог јавног…

24.05.2023 07:19

Позив за учешће у изради Стратегије развоја општине Брод

Обавјештавамо све грађане који су заинтересовани да учествују у процесу…

19.05.2023 11:38

Јавни оглас Секретаријата за финансирање рада удружења за 2023. годину

Предмет јавног огласа је дод‌јела финансијске помоћи намијењене за финансирање…

19.05.2023 07:04

Јавни оглас Секретаријата за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2023. годину

Предмет јавног огласа је дод‌јела финансијских средстава вјерским заједницама и…

19.05.2023 07:02