+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Обавјештење о организовању обуке и полагања испита за управљање чамцем

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 4 Februara, 2022 у 09:03

Број : 02.9 - 810 –   6 /22

Датум: 04. фебруар  2022. год.

ОПШТИНА  БРОД

Службена veb страница општине Брод

  • Администратор

П р е д м е т:   Обавјештење о организовању обуке и полагања испита

                          за управљање чамцем, достављамо

          Одсјек за послове заштите и спасавања Општинске управе Брод, преноси Обавјештење Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, односно Подручног одјељења у Добоју, у којем се каже, да Одсјек цивилне заштите Општинске управе Шамац планира одржати обуку припадника Јединица цивилне заштите, са полагањем испита за управљање чамцем, као завршним дијелом обуке.

        Поред припадника јединица ЦЗ-е и овога пута, обуци и полагању ће моћи приступити и други заинтересовани грађани.

       Стручна теоретска и практична обука са полагањем испита за водитеља чамца ће бити одржана у једном дану, 25.фебруара 2022. год. (петак) у Хотелу ''Плажа'' и на ријеци Сави у Шамцу, с почетком у 11:00 часова.

         Заинтересовани грађани обуци и полагању испита могу приступити након што претходно изврше уплате такси за полагање испита и административне таксе, што укуно износи 102,00 КМ по кандидату.

           Затим, на дан обуке и полагања потребно је са собом имати 2 фотографије личног портрета, димензија 2 х 2,5 cm, а уз личну карту надлежној Комисији доставити доказе о уплатама такси, те копију личне карте кандидата.

Уплате извршити на следећи начин:

  • Уплатити 90.00 КМ на жиро рачун бр.:5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 1648001, сврха дознаке: Уплата за полагање испита за водитеља чамцем, Прималац: Буџет РС .
  • Уплатити 12.00 КМ на жиро рачун бр.: 5620990000055687, на врсту прихода 722511, буџетска организација 9999999, сврха дознаке : такса РС, Прималац: Буџет РС .

      Напомињемо да је Приручник за припрему полагања испита за управљање чамцем доступан на интернет страници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

      Додатне информације грађани могу добити на телефон Цивилне заштите Општинске управе Шамац или Цивилне заштите Брод, радним даном у времену од 7.00-15:00 часова на бр. 054/611-637 и 053/610-984 .

                              С поштовањем !

                                        Ш Е Ф   О Д С Ј Е К А 

                                                                                                                                                      Драго  Николић

ПОЗИВ ФОНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН ЗА ПРОЈЕКТЕ НВО-А

Обавјештавамо све заинтересоване да је објављен Шести позив за подношење…

04.12.2023 12:35

Закуп кућица у "ЗимзоБроду"

ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ и Општина Брод и организују…

28.11.2023 14:17

Термини јавне расправе за нацрте одлука о градском грађевинском земљишту

Обавјештавају се привредна друштва, привредници, заинтересована лица, грађани, научна и…

23.11.2023 11:20

Термини јавне расправе за нацрт одлуке о одвозу отпада

Обавјештавају се привредна друштва, привредници, заинтересована лица, грађани, научна и…

17.11.2023 13:08