+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Захтјев за издавање еколошке дозволе (за објекат изграђен на земљишту означеном као к.п. 3188/6 и 3188/1 К.О. Брод)

Аутор: Maja Mitrović | Ажурирано: 24 Maja, 2024 у 10:20

На основу члана 39. и 88. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број: 71/12 и 79/15), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Сл. гласник РС", број: 124/12), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општинске управе Брод, обавјештава заинтересовану јавност о поднесеном Захтјеву за издавање еколошке дозволе за

Производно-пословни објекат за израду метала "ДМ МОНТАЖА" Д.О.О., изграђен у улици Бродског Батаљона бб на земљишту означеном као к.п. 3188/6 и 3188/1 К.О. Брод, општина Брод. Подносилац захтјева - инвеститор: "ДМ МОНТАЖА" Д.О.О.

Захтјев се налази на овом линку.

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 25.6.2024. – Ул. Светог Саве

Обавјештавамо грађане да су, дана 25.6.2024. г. планирани радови на…

24.06.2024 08:28

Јавни оглас о продаји непокретности путем лицитације

Начелник општине расписује Јавни оглас о продаји непокретности означене као…

24.06.2024 07:18

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 26.6.2024. – Сијековац и Г. Мочила

Обавјештавамо грађане да су, дана 26.6.2024. г. планирани радови на…

23.06.2024 13:53

Приступ Јавном конкурсу за предсједнике/замјенике бирачких одбора

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављени су линкови за приступ Јавном…

17.06.2024 11:32

Продужен рок за резервну листу чланова бирачких одбора/мобилних тимова

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављена је Одлука о…

14.06.2024 10:34