Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oglasi i obavještenja

Prekid u isporuci električne energije 1. 9. 2021. – Lugovi

Obavještavamo građane da su dana 1. 9. 2021 godine planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije. Prekid snabdijevanja električnom energijom je planiran:

– na lokaciji LIJEŠĆE BB – Bez napajanja ostaju kupci u Lugovima, Liješće.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, dužina prekida u isporuci biće kraća od najavljene.

Molimo građane da potrebe za električnom energijom i rad opreme prilagode predmetnom zastoju, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja i štete u radnom procesu, za šta preduzeće za distribuciju električne energije neće snositi odgovornost.

Prekid u isporuci električne energije 30. 8. 2021. – Ul. Majke Jugovića, Stadionska, Krajiških brigada, Vuka Karadžića, Đačka ulica.

Obavještavamo građane da su dana 30.08.2021 godine planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije. Prekid snabdijevanja električnom energijom je planiran za:

– STADION 1 – Bez napajanja ostaju kupci u dijelu Stadionske ulice, od gradskog stadiona do raskrsnice sa ul. Brodskog bataljona,

– STADION – Bez napajanja ostaju kupci u Ul. Majke Jugovića i Stadionske ulice, kao i dio ul. Krajiških brigada u blizini graničnog prelaza,

– VUKA KARADŽIĆA BB – Bez napajanja ostaju kupci u ul. Vuka Karadžića, Đačkoj ulici i ul. Majke Jugovića.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, dužina prekida u isporuci biće kraća od najavljene.

Molimo građane da potrebe za električnom energijom i rad opreme prilagode predmetnom zastoju, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja i štete u radnom procesu, za šta preduzeće za distribuciju električne energije neće snositi odgovornost.

Prekid u isporuci električne energije 25. 8. 2021. – Lugovi, Donje Kolibe, Lamele;

Obavještavamo građane da su dana 25.08.2021 godine planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije. Prekid snabdijevanja električnom energijom je planiran:

– od 09:00 do 10:30 časova, bez napajanja ostaju kupci u naselju Lugovi u Liješću,

– od 08:00 do 08:30 bez napajanja ostaju kupci u dijelu naselja Kolibe Donje, uz lokalni put Kričanovo – Kolibe Gornje,

– od 08:30 do 10:00 časova – dio Ul. Petra Petrovića Njegoša i 20. aprila, u Brodu, između Lamela do „Starog metal emajla“,

– od 10:30 do 12:00 časova – stambeni blok Lamele i okolni objekti,

– od 12:30 do 14:00 – dio Ul. Jovana Raškovića, u blizini autobuske stanice.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, dužina prekida u isporuci biće kraća od najavljene.

Molimo građane da potrebe za električnom energijom i rad opreme prilagode predmetnom zastoju, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja i štete u radnom procesu, za šta preduzeće za distribuciju električne energije neće snositi odgovornost.

Prekid u isporuci električne energije 24. 8. 2021. u Ulici Petra P. Njegoša

Obavještavamo građane da su dana 24.08.2021 godine planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije. Prekid snabdijevanja električnom energijom je planiran u Ulici Petra Petrovića Njegoša u Brodu,

– od 08:30 do 10:00 časova – dječiji vrtić, krug kompanije Sara i okolni objekti,

– od 10:30 do 12:00 časova – dio ul. Vojvode Živojina Mišića i Mihajla Pupina,

– od 12:30 do 14:00 časova – stambeni blok na Starom Metal Emajlu i okolne ulice.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, dužina prekida u isporuci biće kraća od najavljene.

Molimo građane da potrebe za električnom energijom i rad opreme prilagode predmetnom zastoju, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja i štete u radnom procesu, za šta preduzeće za distribuciju električne energije neće snositi odgovornost.

Lista za dodjelu novčane pomoći po raspisanom Javnom pozivu od strane Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite

Na osnovu člana 4. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina, raspisanog od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Komisija je utvrdila Listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dodjelu novčane pomoći i Listu podnosilaca zahtjeva čiji su zahtjevi nepotpuni, neblagovremeni ili neosnovani.

            Liste su objavljene dana 13.08.2021.godine na internet stranici Opštine Brod i oglasnoj tabli Opštine Brod.

Na objavljene Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista na oglasnoj tabli Opštine Brod.