brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 11 April 2019 07:40

САНАЦИЈА САВСКОГ НАСИПА

У оквиру Пројекта управљања ризиком од поплава у Републици Српској спроводи се Пројекат санације савског насипа у Броду. Општи циљ Пројекта управљања ризиком од поплава у Републици Српској, представља санацију (побољшање учинка и поузданости) Система за заштиту од поплава у Републици Српској (РС). Систем заштите од поплава на територији општине Брод састоји се од деснообалног насипа уз реку Саву у дужини око 25 км и мреже канала за одвођење провирних и унутрашњих вода, са уставама и две црпне станице.

У протеклих 25 година, због недостатка финансијских средстава, овај систем је у одређеној мери деградиран. У склопу пројектних мјера обухваћена је рехабилитација главног насипа на ријеци Сави у Броду, на дијелу насипа који се користи и као магистрални пут М14.1 Брод – Клакар. Пројектне мере се односе на рехабилитацију канала у ножици са брањене стране насипа укључујући и изградњу сервисног пута, као и на санацију оштећења на косинама насипа и санацију регистрованих клизишта на косинама насипа. Компонентом 2 овог пројекта обухваћена је рехабилитација парапетног зида на “Омладинском” насипу у Броду.

Техничка асистенција се финансира из средстава Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) који представља заједничку иницијативу ЕУ, међународних финансијских институција, билатералних донатора и влада земаља Западног Балкана, а који подржава социо-економски развој и приступање земаља Западног Балкана ЕУ кроз обезбеђивања финансијске и техничке асистенције за стратешке инвестиције, посебно у области инфраструктуре, енергетске ефикасности и развоја приватног сектора.

У додатку можете погледати графичке приказе радова који ће се изводити: