brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 17 Oktobar 2019 11:05

САНАЦИЈА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ И САВСКОГ НАСИПА ДОБРО НАПРЕДУЈЕ

Добар дио радова на санацији и ревитализацији водозаштиних објекта на подручју бродске општине, започетих у матру ове године је изведен. У оквиру реконструкцијe Савског насипа и Ободног канала Сава-Укрина до сада је урађено измуљивање комплетног Ободног канала, очишћена је десна страна насипа, а на поједним ликацијама лош насипни материјал замијењен је одговарајућим. У наредној, трећој фази, слиједи чишћење брањене стране, обиликовање, пошљунчавање круне насипа и уређење небрањене стране насипа како би се машинско кошење обављало несметано.

Доводни канал рибњака у Сијековцу измуљен је иочишћен у дужини од 4,2 километра, а тренутно се ради на уређењу насипа, док се на средњем ободном каналу, дужине 4,4 километра, уређују круне насипа. Претходно је овај канал измуљен, очишћен и обликоване су косине насипа.

На Савском насипу код Грабоваца у Лијешћу, санирана су два клизишта. Насип ће бити реконструисан у дужини од 8 километара, а у наставку реализације пројекта зацијевиће се све узлазно-силазне рампе од Колибарског пута до Камена у Клакару, обавиће се нивелисање канала уз сами насип како би се вода одводила до препумпних станица. Поред овога, ојачаће се средњи дио насипа на брањеној страни, санирати сва клизишта и други недостаци које је потребно отклонити.

vodoprivreda 1.1vodoprivreda 1vodoprivreda 2vodoprivreda 3vodoprivreda 4.1vodoprivreda 4vodoprivreda 5vodoprivreda 6vodoprivreda 7