brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 10 Juni 2019 11:50

ПРИЈЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Првостепена стамбена комисија при Одјељењу за општу управу Оштине Брод, дана 05.06.2019. године је сачинила, а дана 10.06.2019. године, на огласној табли Општине Брод и интернет страници Општине Брод је објавила:

- Приједлог ранг-листе за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, додјелом једне упражњене стамбене јединице-гарсоњере, по Јавном конкурсу, број 03-372-33/19 од 25.03.2019.године, по приоритетним групама,

- Приједлог ранг-листе за стамбено збрињавање ратних војних инвалида, додјелом једне упражњене стамбене јединице-гарсоњере, по Јавном конкурсу, број 03-372-33/19 од 25.03.2019. године по приоритетним групама.

На Приједлог ранг-листе може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

            Приговор се подноси Другостепеној стамбеној комисији при Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, а путем Првостепене стамбене комисије при Одјељењу за општу управу Општине Брод.

Приједлог ранг-листе за стамбено збрињавање по Јавном конкурсу, број 03-372-33/19 од 25.03.2019. године можете преузети испод: