brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 31 Decembar 2018 10:59

ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ КАНДИДАТУРЕ

Ha основу Правилника о избору најбољих спортиста и спортских организација општине Брод, („Службени гласник општине Брод“, број 1/10),  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине  Брод  р а с п и с у ј е:

П О З И В за доставу кандидатуре за избор најбољих спортиста и спортских организација општине Брод за 2018. годину

I

Расписује се јавни позив за доставу кандидатуре за избор најбољих спортиста и спортских организација општине Брод за 2018. годину.

II

Спортске организације, и остала правна и физичка лица, која се на простору општине Брод баве спортским активностима, могу да у писаној форми доставе кандидатуре за избор најбољих спортиста и спортских организација општине Брод, за 2018. годину.

Избор најбољих појединаца и спортских организација за 2018. годину врши се у сљедећим категоријама:

 

  1. Избор најбољих спортиста који су у 2018. години, остварили запажене резултате у сениорској конкуренцији. Избор се врши за троје најбоље рангираних спортиста у обједињеној конкуренцији (заједничка ранг листа спортисткиња и спортиста).

 

  1. Избор најбоље спортске организације, која је у резултатском и организационом смислу у 2018. години, остварила запажене резултате у свом раду. Избор се врши само за најбољу спортску организацију, у обједињеној конкуренцији свих спортских организација које дјелују на простору општине Брод.

 

  1. Избор најперспективнијих младих спортиста, који су у 2018. години остварили запажене резултате у такмичењима за млађе категорије. Избор се врши за троје најбоље рангираних, перспективних спортиста, у обједињеној конкуренцији.

 

  1. Избор најуспјешнијег спортског радника, који се током прошле године истакао у свом раду. Избор се врши у обједињеној конкуренцији тренера и спортских активиста.

 

III

Позив се расписује за све спортске субјекте, који су своје резултате у 2018. години остварили дјелујући као спортске организације са простора општине Брод, односно, за спортисте и спортске раднике, који су своје резултате остварили, и својим радом се истакли дјелујући кроз ове спортске организације.

IV

Приликом пријаве на овај позив, субјекти, који подносе кандидатуру за одређену изборну категорију, треба да доставе:

- Писано образложење са аргументацијом зашто се одређени кандидати или спортске организације предлажу у одређеној изборној категорији. Образложење за кандидате у појединачној конкуренцији треба да садржи име, очево име, презиме, датум и мјесто рођења, дужину спортског стажа, клубове у којима је кандидат наступао, или радио током своје спортске каријере, те таксативно навођење и образложење остварених резултата током 2018. године, због којих се кандидат предлаже за избор у одређеној изборној категорији. Исто је потребно образложити приликом кандидатуре спортске организације, с тим што се у образложењу треба навести датум њеног оснивања, најзначајнији резултати који су остварени у 2018. години, са свим својим такмичарским категоријама, те опис остварења других активности у укупном напретку развоја клуба.

Осим горе наведеног писаног образложења, по изборним категоријама потребно је:

 

  1. За избор најбољих спортиста у сениорској конкуренцији доставити фотокопије диплома, признања или билтена, који потврђују остварене спортске резултате у сениорској конкуренцији у званичним такмичењима у организацији гранских спортских савеза у првенству и купу Републике Српске, односно, у првенству и купу Босне и Херцеговине. За остварене резултате на међународним такмичењима у организацији интернационалних савеза, доставити фотокопије диплома, признања или билтена, који потврђују те резултате.

 

  1. За избор најбољих спортских организација доставити фотокопије диплома, признања или билтена, који потврђују остварене резултате у организацији гранских савеза у првенству и купу РС, односно у првенству и купу БиХ, за све такмичарске категорије. За остварене резултате на међународним такмичењима доставити фотокопије диплома, признања или билтена интернационалних савеза, који потврђују те резултате.

 

  1. За избор најперспективнијих младих спортиста доставити фотокопије диплома, признања или билтена, који потврђују остварене спортске резултате у одговарајућој узрасној конкуренцији (пионирској, млађекадетској, кадетској, јуниорској) у званичним такмичењима у организацији гранских спортских савеза у првенству Републике Српске и Босне и Херцеговине. За остварене резултате на међународним такмичењима за млађе узрасте доставити фотокопије диплома, признања или билтена, који потврђују те резултате.

 

  1. За избор најуспјешнијег спортског радника у образложењу шире описати разлоге кандидатуре предложеног спортског радника или тренера.

 

V

Комисија за избор најбољих спортиста и спортских организација ће, са листе предложених кандидата, спровести поступак избора кандидата у складу са овим позивом.

У циљу обогаћивања листа кандидата, Комисија за избор задржава право да додатно предложи кандидате за избор у појединим категоријама, који нису предложени у редовној процедури, а који то својим резултатима у 2018. години заслужују.

VI

Рок за достављање пријава је 15. јануар 2019. године, до 15 часова.

Оглашавање овог позива ће се вршити на службеној интернет страници општине Брод, и у оквиру програма Радио Брода, до истека рока за подношење пријава.

Пријаве се, у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу Општине, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17, Брод 74450, са назнаком „Избор најбољих спортиста и спортских организација општине Брод за 2018. годину – не отварај“.

На полеђини коверте написати име и адресу субјекта, који подноси кандидатуру.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Број: 04-66-41/18

Датум: 28.12.2018. године