brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 03 Maj 2019 13:56

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/2016), члана  48. и 78. Статута општине Брод (Службени гласник општине Брод, број: 07/17),  Одлуке Скупштине општине Брод о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији („Службени гласник општине Брод“, број: 5/18) и члана VI Јавног позива за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (оцд) из буџета општине Брод у складу са ЛОД методологијом за 2019. годину, Начелник Општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Комисије за оцјену приједлога пројеката по Јавном позиву за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета општине Брод у складу са ЛОД методологијом за 2019. годину

 

Члан I

У састав Комисије за оцјену приједлога пројеката по Јавном позиву за организације цивилног друшта у 2019. години у општини Брод у име Општине именују се следећи службеници:

  1. Михаела Малешевић, предсједник Комисије
  2. Слободан Пејчић, замјеник предсједника Комисије
  3. Дејан Чечавац, члан
  4. Јулијана Петровић, члан

Члан II

 

У састав Комисије у име организација цивилног друштва именују се следећи представник и замјеник, који су изабрани путем Јавног позива за избор члана и замјенског члана евалуационе комисије из реда организација цивилног друштва за оцјену пројеката организација цивилног друштва објављеног дана 27.03.2019.

  1. Љубица Димитров, представник ОЦД-а са подручја општине Брод
  2. Паво Дујак, замјеник представника ОЦД-а са подручја општине Брод

Члан III

Комисија представља тијело које спроводи оцјењивање пристиглих приједлога пројеката. Сви чланови Комисије имају једнака права и обавезе. Комисија има задатак да изврши оцјену и одабир свих пристиглих приједлога пројеката по Јавном позиву упућеном организацијама цивилног друштва за достављање приједлога пројеката у општини Брод у 2019.години. Комисија предлаже пројекте за финансирање по Јавном позиву.

Члан IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Службеној страници општине Брод.