brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 16 Juli 2019 10:08

''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД'' ВРШИ ИСПЛАТУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЉЕД ЕКСПОЛОЗИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА

''Рафинерија Нафте Брод'', а.д., врши исплату новчаних средстава на име штете на грађевинским објектима, средствима и добрима у својини грађана општине Брод, узроковане  експлозијом постројења овог предузећа у октобру 2018. године.

Како наводе из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Брод, генерални директор ''Рафинерије Нафте Брод'', а.д., донио је Одлуку којом се одобрава исплата новчаних средства за накнаду штете у укупном износу од 20.029,49 КМ, који је утврдила Комисија именована 23. октобра 2018.године.  

Исплата се врши правним и физичким лицима према утврђеном списку, на терет материјалних трошкова ''Рафинрије нафте Брод'' а.д.