brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 16 April 2018 13:13

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Позивају се власници непокретности, заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Нацрт Просторног плана општине Брод за период 2017. – 2037. године. Јавни увид ће трајати 30 дана, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и Одлуком о утврђивању Нацрта Просторног плана општине Брод за период 2017. – 2037. године („Службени гласник општине Брод“ бр. 5/18), и то у временском периоду од 26. 4. 2018.  до 28. 5. 2018. године, у термину од 7 до 15 часова, сваким радним даном од понедјељка до петка, у приземљу зграде општине Брод, у Улици Светог Саве бр.17, гдје могу добити и појашњења предложених планских рјешења од стране представника Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију.

У току одржавања јавног увида, Нацрт је изложен и на интернет страници општине Брод (opstina-brod.net). У оквиру трајања јавног увида носилац израде Институт за грађевинарство „ИГ“ ће одржати јавну презентацију Нацрта Просторног плана општине Брод дана 16. 5. 2018. године, са почетком у 12 часова у Скупштинској сали, зграда поште, у Улици Светог Саве, у Броду.

Власници непокретности, заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања јавног увида да своје приједлоге, примједбе и сугестије на Нацрт упишу у свеску са нумерисаним странама, у просторијама одржавања јавног увида или да исте доставе у писаној форми Одјељењу за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију, закључно са 28. 5. 2018. године. Детаљније информације, обавјештења и помоћ при формулисању примједби заинтересована лица могу добити у вријеме одржавања јавног увида, у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију.