brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 10 Juni 2020 08:55

ОДРЖАНА 38. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО БРОД

Скупштина општине Брод на јуче одржаној 38.редовној сједници усвојила је програм мјера подршке привредним и другим субјектима на ублажавању негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  корона на подручју општине Брод.

Мјере помоћи и подршке, у складу са овим Програмом, односе се на привредне субјекте, привредна друштва и самосталне  предузетнике и друге којима је био забрањен или ограничен рад актима Општинског и Републичког штаба за ванредне ситуације, што је изазвало потешкоће у њиховом пословању на подручју бродске општине.

Мјере подршке и помоћи односе се на ослобађање плаћања закупнине за коришћење послових простора у власништву општине Брод за перод од три мјесеца 2020. године, Одгода плаћања комуналне накнаде за прва два квартала 2020. године, додјела субвенцијa за мјесец март, април и мај 2020. године које се односе на износ комуналне таксе, oслобађање плаћања закупнина и комуналне таксе за субјекте који су у закупу са јавним предузећима и јавним установама, те ослобађање плаћања накнаде за коришћење услуга ЈУП „Бели анђео“ Брод.

Како је прецизирано, након усвајања Програма биће расписан Јавни позив привредним и другим субјектима у општини Брод за пријаву за мјере подршке и помоћи за ублажавање  негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  корона на подручју општине Брод.

На 38.редовном засједању СО Брод усвојени су извјештаји о раду ЈКП '' Комвод'', ЈП ''Радио Брод'', ЈЗУ ''Дом здравља'' и ЈУ ''Центар за социјални рад'' у 2019.години, Извјештај о пословању са финансијским извјештајем ЈУ ''Туристичка организација општине Брод'' у 2019. години, као и информација о стању пољопривреде и шумарства на подручју општине Брод.

Исто тако усвојене су и одлуке о преносу права својине и посједа, са општине Брод на Републику Српску, без накнаде, ради реконструкције постојеће раскрснице на магистралном путу М-14.1 у Броду, код маркета ''Дујанић'' и на дијеловима улица Крајишких бригада, Војводе Живојина Мишића и Бродског батаљона, о давању гаранције општине Брод ЈКП ''Комвод'' а.д. Брод за кредитно задужење, о преносу права власништва на опреми набављеној кроз Пројекат „Унапређење система управљања отпадом у општини Брод“ са општине Брод на ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, као и одлука о утврђивању начина и критеријума за избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде.

И 38. редовна сједница СО Брод, је према препорукама Министарства управе и локалне самоуправе које су морале бити испоштоване да би сједница могла бити одржана и у циљу спречавања појаве и ширења вируса корона, одржана у амфитеатру СШЦ ''Никола Тесла''.