brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 14 Novembar 2019 09:54

ОДРЖАНА 33. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО БРОД

На сједници СО Брод, одржаној 13. октобра, усвојен је Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Брод за 2020. годину.

Како је између осталог наведено укупно планирана буџетска средства за 2020. годину износе 10.873.000 КМ, што је за 29,83% мање од другог ребаланса буџета општине Брод за 2019. годину.

Порески приходи у 2020. години планирају се у износу 5.709.500 КМ што је за 6,01% више од планираних пореских прихода ребалансом буџета у 2019. години. Учешће планираних пореских прихода у структури укупно планираних буџетских средстава за 2020. годину је 52,51%.

Непорески приходи су планирани у износу од 4.103.500 КМ. У структури укупно планираних буџетских средстава ови приходи учествују са 37,74 %. Укупни расходи планирани нацртом буџета општине Брод за 2020. годину износе 10.873.000 КМ и у односу на план 2019. године мањи су за 4.622.000 КМ. Након усвајања, Нацрт буџета општине Брод биће упућен у јавну расправу.

На сједници су одборници већином гласова прихватили Информацију о стању судског спора по тужби тужилаца  ''Лимиком'' д.о.о. Бања Лука и  ''Термоелектро'' д.о.о. Брчко против тужене општине Брод, након доношења пресуде Врховног суда Републике Српске и Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Брод за финансирање пренесених обавеза.

Како је између осталог наведено, у Информацији о стању судског спора, потраживања тужилаца према Градској топлани на име испорученог мазута датирају из периода од 2008. до 2011. године. Општина Брод у законским прописима уложиће против пресуде Врховног суда Републике Српске апелацију Уставном суду БиХ. Међутим, пресуде Врховног суда су обавезујуће, правоснажне и извршне, што значи да је тужена општина Брод, у овој фази поступка, дужна измирити обавезе према тужиоцима за износ главног дуга, камата и трошкова поступка. Како општина Брод из редовних финансијских средстава не може измирити обавезе настале из наведеног судског спора и како би предуприједила блокаду жиро рачуна и омогућила функционисање општинског буџета, принуђена је ући у кредитно задужење ради измирења обавеза насталих по наведеном судском спору.

На 33. редовном засједању СО Брод усвојен је и Програм Комуналних дјелатности за 2020. годину. Програмом је планирано да се интензивирају активности на име одржавања путне мреже, одржавање саобраћајне сигнализације и реконструкције и проширења јавне расвјете. У Програм комуналне дјелатности за 2020. годину уврштена је нова ставка која се односи на збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња.

На сједници за вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, до окончања поступка избора начелника овог Одјељења, а путем Јавног конкурса, именован је магистар економије Милан Гојковић .