brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 11 April 2018 12:27

ОДРЖАН САСТАНАК ПРОШИРЕНОГ КОЛЕГИЈУМА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Данас од 8 часова одржан је састанак проширеног колегијума начелника општине. Састанак је сазван поводом праћења реализације 80 задатака постављених почетком фебруара мјесеца. Поред представника одјељења и служби општинске управе, присуствовали су и директори поједницих јавних предузећа и установа из чијег дјелокруга су поједини постављени задаци.

Већи дио послова је урађен или је при завршетку, а међу задацима су били и: замјена столарије на Основној школи „Лијешће“, замјена крова на старој школи „Драго Видошевић“, утврђен Нацрт просторног плана на Скупштини општине, набављен био-хемијски анализатор за Дом здравља, а у току је и дигитализација ове здравствене установе, почело са реализацијом Програма одржавања некатегорисаних путева, уређују се паркови и дрвореди, одабран је добављач за лампе јавне расвјете у МЗ Бродско Поље 1, у изради је хидрантска мрежа непходна у поступку издавања употребне дозволе за балон салу у Лијешћу, по ступању на снагу усвојене одлуке расписује се конкурс за продају земљишта за изградњу аутобуске станице, санирана прва група дивљих депонија, постављена ограда на мосту у Зборишту, одабрани стипендисти општине Брод а јуче уплаћена прва рата стипендије, набављени знакови и дпунске табле вертикалне сигнализације, расписан тендер за дезинсекцију и дератизацију, направљен програм чишћења канала поред локалних путева, уређење зелених површина и паркова, асфалтирање пута у Колибама и улице у Тулеку по средствима Владе РС- почеће са радовима до краја седмице...

У фебруару је речено да је овај свеобухватан план усмјерен на рјешавање приоритетних питања у општини. Начелник Јовичић је напоменуо данас да треба убрзати завршавање ових задатака јер „долазе нови задаци, нове ствари јер се очекују нова средства за улагање, а тиме и доста посла који се такође треба завршити док временске прилике дозвољајау“.