brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 12 Juli 2019 09:22

ОДРЖАН 3. ФОРУМ ЗА ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

 

 

 

 

У партнерству са Општином Брод

 

Извјештај о одржаном

трећем састанку Форума за грађанске иницијативе у оквиру РеЛОаД пројекта

 

 

Форум за грађанске иницијативе, који је формиран у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД)[1] као дио интервенције и циља „Јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану (ЗБ) путем оснаживања цивилног друштва да активно учествује у доношењу одлука, те унапређење потицајног, правног и финансијског окружења за цивилно друштво“ одржао је трећи састанак дана 04.07.2019. од 11.15 до 12.15 часова у Сали за састанке општине Брод.

Састанку је присуствовало укупно осам (шест жена и два мушкарца) чланова Форума, те Селма Османагић-Аговић, РеЛОаД сарадница за управу. На почетку састанка, службеница локалне самоуправе подсјетила је на закључке претходног састанка Форума, те предала ријеч госпођи Османагић-Аговић која се обратила члановима Форума и изразила задовољство будућом сарадњом.  Након уводног дијела, услиједила је дискусија о претходним предложеним темама и начину гласања грађана. Форум је усаглашено дефинисао да ће се финансирање једне представе драмске секције Средње школе „Никола Тесла“ уврстити у сваку од двије инцијативе, те понудити грађанима на гласање.

За иницијативу број један (Реконструкција постојећег дјечијег игралишта у насељу Скеле у циљу доградње „тематског игралишта“ за дјецу, уз барем један елемент за дјецу са инвалидитетом у насељу и финансирање једне представе драмске секције Средње школе „Никола Тесла“ и за иницијативу број 2 (Допуна садржаја постојеће скромне „теретане на отвореном“ у градском парку и финансирање једне представе драмске секције Средње школе „Никола Тесла“) Форум је задржао заједнички став да је потребна потврда од драмске секције о дефинисању тематике представе и врсти костима, те ће оставити оквирни рок од седам дана да се исто достави.

Чланови Форума су предлагали и да се иницијатива број 1 допуни неким додатним садржајима, као што је чесма за прање руку уколико то финансијски и технички буде изводиво. Такође је предложено да је можда могуће поставити неке додатне садржаје за дјецу са развојим потешкоћама, али да се за тај приједлог мора истражити тржиште.  

Форум је још једном подсјетио на модалитете гласања путем facebook профила општине Брод, интернет странице општине Брод, локалне радио станице Радио Брод. Госпођа Османагић-Аговић је предложила и допуну начина гласања путем кутија за гласање и анкетних листића у шалтер Сали општине Брод за грађане који не користе/немају приступ интернету, те је овај приједлог једногласно усвојен. Након што се детаљно разраде иницијативе, Форум ће одлучити о временском периоду у оквиру којег ће се спровести консултативни процес за одабир иницијативе за имплементацију.

 

[1]Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених народа (UNDP).

Foto 3.sastanak Foruma