brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 06 Mart 2018 11:37

ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА АПИФ-У ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Обавјештавају се регистровани пољопривредни произвођачи са простора Општине Брод,  да су у обавези  да сваке године, од 01. јануара до 15. маја, обавезно пријављују организационој јединици АПИФ-а податке о:

  1. начину кориштења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и
  2. врстама и тренутном бројном стању сточног фонда,

а све у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.

Обавеза уписа и ажурирања података у Регистру, сваке године, је неопходна због остваривања права на кориштење  новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села ( регресирано дизел-гориво, премија за млијеко, пољопривредна механизација, меркантилна пшеница, за производњу и узгој пчела и друго), а у складу са Правилником о подстицајима у пољопривреди, који сваке године доноси Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.