brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 11 Juni 2020 12:18

НАСТАВЉЕНА САНАЦИЈА САВСКОГ НАСИПА

Уређењем берме, односно хоризонталног дијела насипа, и унутрашње стране насипа у дужини од 8 километара, интензивно је настављена темељна санација савског насипа на дионици од Колибарског пута до Камена у Клакару.

Изградња берме, поред додатне стабилности насипа, омогућиће и његово ефикасније одржавање и кошење, док ће профилисањем и нивелацијом канала уз сам насип бити ријешена одводња оборинских вода из ножице насипа, те спријечена могућа појава ерозије. У оквиру ове фазе радова, извршиће се и детаљан преглед свих 140 приступних рампи, те зацјевљење оних које немају уграђен одговарајући профил цијеви или су неадекватно постављени.  

Ријеч је о вишемилионском пројекту одбране од  поплава који се на подручју бродске оштине реализује кроз двије компоненте, санацију и реконструкцију савског насипа и ободног канала Сава-Укрина.nasip 2