brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 27 Mart 2020 22:09

МЈЕРЕ РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ

Републички штаб за ванредне ситуације 26. марта донио је низ мјера и закључака поводом актуелне епидемиолошке ситуације.

Између осталог, Штаб је донио Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској, којим се одобрава регресирање домаћег сјемена и то: хибрида кукуруза, домаћих сорти стрних жита, сјемена соје, крмних трава и травно-легуминозних смјеша, кромпира и других врста у износу од 50% малопродајне цијене. За реализацију Закључка задужено је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања.

Усвојен је и Закључак о преусмјеравању кредитних средстава ИФАД за финасирање сјеменских пакета за потребе малих пољопривредних газдинстава, а Министарство пољоприврде, шумарства и водопривреде је задужено и за провођење закључка о одлагању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске којим се одлаже плаћање концесионе накнаде и закупнине за поменуто земљиште за 2020. годину за три мјесеца од дана доспијећа уговорене обавезе.

Штаб је донио и закључак о брисању 5373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу ИФАД кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске владе из 2000. године и EU PHARE кредитних средстава из 1998. године.

poljoprivreda 1poljoprivreda 2poljoprivreda 3poljoprivreda 4