brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 19 Juni 2019 07:30

ИЗВЈЕШТАЈ СА ДРУГОГ МЕНТОРСКОГ САСТАНКА У СКЛОПУ РЕЛОАД ПРОЈЕКТА

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD u partnerstvu sa Opštinom Brod

 

Izvještaj o održanom Drugom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u opštini Brod

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Opštinom 14.06.2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.00 sati održan je drugi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva (OCD).

Termin mentorskog sastanka je najavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Brod (https://opstina-brod.net/) te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org).

Sastanku je, pored mentorice i predstavnika Opštine Brod, prisustvovalo ukupno devet (pet žena, četiri muškarca) predstavnika i predstavnice OCD iz osam (8) OCD. Na početku mentorskog sastanka učesnicima je još jednom ukratko pojašnjena uloga mentora/ice, naglašavajući da je jedina uloga mentora/ice da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor/ica nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnika/ce jedne OCD nije moguće. U toku trajanja javnog poziva, planirana su maksimalno četiri mentorska sastanka, a sve u zavisnosti od interesa predstavnika i predstavnica OCD.

Prvo pitanje upućeno od strane predstavnice OCD se odnosilo na prioritetne oblasti definisane javnim pozivom, konkretnije- da li se jednom projektom može obuhvatiti više oblasti, pri čemu je odgovor bio potvrdan i da organizacija može dobiti veći broj bodova ukoliko projekt odnosno projektne aktivnosti uspješno doprinose rješavanju pitanja iz više prioritetnih oblasti.

Drugo pitanje se odnosilo na dilemu jedne OCD u vezi dodjele certifikata o završenoj obuci za korisnike/ce njihovog projekta, konkretno je riječ o nezaposlenim osobama koje treba da prođu obuku koja će im olakšati zapošljavanje. Pitanje je glasilo- ko može da izda certifikat, da li da na istom piše „certifikat“ ili „uvjerenje“. Odgovor mentorice je da certifikat može da izda samo onaj ko implementira projekat, što bi u ovom slučaju bila određena OCD, te da se dodatne konsultacije oko naziva dokumenta „certifikat“ ili „uvjerenje“, OCD konsultuje sa Birom za zapošljavanje.

Treće pitanje je bilo uopšteno pitanje o jednom od javnih poziva koje je Opštine Brod objavila a koji nije realizovan u sklopu ReLOaD projekta. Sugestija upućena toj OCD jeste da se upoznaju detaljnije sa ovim javnim pozivom i sa Smjernicama te da, ukoliko će aplicirati sa projektnim prijedlogom, dođu na sledeći sastanak sa mentoricom sa konkretnim pitanjima.

Četvrto pitanje se odnosilo na opremu koju OCD treba da nabavi a koja se ne proizvodi u BiH- da li se takvi troškovi nabavke opreme iz inostranstva podržavaju. Odgovor je bio NE, sva oprema mora biti nabavljena u BiH.

Peto pitanje se odnosilo na tačan maksimalan dozvoljeni iznos za administrativne troškove i za kupovinu opreme i rekonstrukciju. Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi (ljudski resursi, putovanja/ prevoz i kancelarijski troškovi) u maksimalnom iznosu do 30% od ukupnog budžeta. Iznos traženih sredstava za kupovinu opreme i rekonstrukciju ne može u kumulativnom iznosu prelaziti 30% od ukupnog budžeta.

Šesto pitanje se odnosilo na vlasiti doprinos- da li je u budžetu potrebno navesti doprinos organizacije i mora li se vlastiti doprinos organizaija staviti na isti račun sa sredstvima dobijenim za projekat. Odgovor je bio da ukoliko organizacija ima obezbjeđeno vlastito sufinansiranje, potrebno je uvesti dodatnu kolonu u budžet u kojoj će se precizno po svim stavkama naznačiti dodatni izvor(i) finansiranja. Na naslovnoj strani projektnog prijedloga, za iznos budžeta treba navesti vrijednost projekta koja se odnose na tražena sredstva od UNDP-a. S druge strane, u sekciji projektnog prijedloga pod nazivom: „budžet“ treba navesti kolika je ukupna vrijednost budžeta uključujući i druge donatore. Doprinos organizacije se treba staviti na isti račun sa sredstvima UNDP-a.

Sedmo pitanje se odnosilo na kratko predstavljanje projekte ideje i obuke za vozače C kategorije koje će se možda predložiti u projektnom prijedlogu i da li će ista biti finansirana. Odgovor od mentorke je bio da je u Smjernicama jasno navedeno koje sve aktivnosti neće biti finansirane kao dio projektnih prijedloga po ovom javnom pozivu i da sve aktivnosti moraju biti u korelaciji i logičkoj vezi sa razultatima i ciljevima, a samim tim i sa ciljnom grupom te opisom problema ciljne grupe. Naglašeno je da je potrebno precizno opisati ciljnu grupu i rezultate koje će projekat imati za njih, te povezati sve to sa tematskim (prioritetnim) oblastima javnog poziva i promjenama koje će projekt ostvariti u lokalnoj zajednici.

Osmo pitanje se odnosilo na interventnu logiku i predstavljanje ciljeva, rezultata i indikatora iz nacrta intervente logike koja je bila pripremljena za mentorsku sesiju. Odgovor od strane mentorice je bio da preispitaju vertikalnu i horizontalnu interventnu logiku koja nije bila dovoljno jasna u svim segmentima, i da aktivnosti treba da budu dobro objašnjene i relevantne za ciljnu grupu i tematsku oblast te povezane sa rezultatima i ciljevima projekta, kao i indikatori koji moraju biti jasno postavljeni i mjerljivi za odgovorajući cilj i rezultate. Još jednom je naglašena važnost vertikalne i horizontalne logike u projektnom prijedlogu koja mora biti jasno definisana.

Jedno od pitanja se odnosilo na edukatore- spadaju li u osoblje (administrativni troškovi) ili u direktne troškove, te koja vrsta ugovora treba da se potpiše s njima. Odgovor je bio da su edukatori angažovani za provedbu određenih aktivnosti (treninga, radionica i sl.) i stoga spadaju u direktne troškove, te da se s istima potpisuje Ugovor u skladu sa Zakonskim procedurama, najvjerovatnije Ugovor o djelu ili o privremenim i povremenim poslovima.

Pred kraj mentorske sesije je naveden savjet da svaka OCD koja aplicira na ovaj javni poziv, prije predaje projektnog prijedloga uradi samo-procjenu i samo-evaluaciju u odnosu na evaluacione kriterije koje su navedeni u Smjernicama za aplikante i da sami sebe ocijene, idealno bi bilo od strane osobe koja nije učestvovala u pripremi projektnog prijedloga.

Takođe je još jednom naglašena mogućnost slanja pitanja vezana za javni poziv na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa referencom na ReLOaD BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani do 25. juna 2019. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori bit će objavljene na web stranici UNDP-a.

Naglašeno je više puta da je neophodno pročitati Smjernice za aplikante, te važnost realne samo-procjene od strane same OCD u smislu vlastitih kapaciteta i referenci da administrativno i finansijski može upravljati predloženim projektom.

Naredne mentorske sesije planirane su 21. i 27. juna 2019. godine.  Zainteresovani učesnici/e svoje prijave za mentorsku sesiju mogu dostaviti na e-adresu Opštine Brod: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

[1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).