brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 30 April 2020 13:36

ДОНЕСЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПОДСТИЦАЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Начелник општине Брод  донио је Правилник о условима и начину коришћења средстава намијењених за подстицај и подршку пољопривредној производњи на подручју општине Брод за 2020. годину којим су прописани  услови које морају да испуњавају правна и физичка лица за остваривање права на подстицај и подршку пољопривредној производњи, поступке за њихово остваривање, врсту, висину и начин добијања подстицаја, обавезе које мора да испуњава корисник након примања подстицаја, као и потребну документацију и образце.

Буџетом општине Брод планирана су средства у износу од 105.000 КМ за подстицаје у пољопривреди у 2020. години.

За све додатне информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Брод.

Комплетан Правилник као и образац за пријаву може се преузети на интернет страници општине Брод кликом на следећи линк:

https://opstina-brod.net/nacelnik-opstine/novosti/oglasi/ppavilnik-za-podstitsaj-u-poloppivpednoj-ppoizvodni-za-2020-godinu 

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA 2020 1PRAVILNIK O PODSTICAJIMA 2020 2PRAVILNIK O PODSTICAJIMA 2020 3