brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 31 Juli 2020 20:15

БРОД ДОБИЈА СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Општина Брод ће ускоро добити систем обједињене наплате (СОН), што значи да ће грађани добијати један рачун за све комуналне услуге које добијају на подручју општине. Овим поводом, представници фирме ''Dwelt'' извршили су презентацију система и упознали представнике локалне управе и комуналних предузећа са начином рада и предностима СОН-а.

Увођење СОН-а у Броду финансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, а вриједност инвестиције је 300.000 КМ.

СОН треба да буде посебан организациони дио општинске управе за обрачун и наплату комуналија, да са даваоцима комуналних услуга, предузећима, закључи уговоре и да за њих води централну евиденцију корисника, врши обрачун и издаје рачун, врши наплату комуналија, заприма приговор-рекламације и рјешава их, те да самостално покреће и води поступак принудне наплате.