brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 01 Novembar 2017 09:12

KRAMPITZ КУПИО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ХАЛУ

У четвртак 26. 10. 2017. године у 11 часова закључен је Уговор о продаји земљишта у својини општине Брод предузећу KRAMPITZ INTERNATIONAL & PARTNER. Начелник општине Илија Јовичић је рекао да ова њемачка фирма планира да на купљеном простору гради производну халу и да запосли 30 нових радника. Тренутно су у поступку издавања грађевинске дозволе.  

Земљиште које је било предмет продаје је у дијелу Пословне зоне бр. 6 на локацији у Ул. З. Ј. Јовановића – некадашња „клаоница“. Непокретности означене као к.п. 2189 КО Брод, површине 30138 м2 понуђене су на продају јавним конкурсом 24. 7. 2017. године по цијени од 165.621,00 КМ.

На излицитирану продајну цијену непокретности купцу је обезбјеђен попуст у складу са Одлуком о начину и условима продаје непокретности у својини општине Брод у обухвату Пословних зона („Службени гласник општине Брод“ ,број: 5/14).