brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 05 April 2018 12:32

ПОПИС И ПРОЦЈЕНА ШТЕТА ОД ПОПЛАВЕ

Обавјештавају се сви пољопривредни произвођачи са подручја општине Брод, који су претрпили штету на усјевима због великих падавина у протеклом периоду, које су изазвале  излијевањe из корита ријеке Саве, те појаву подземних вода:

Штета се може пријавити у Одјељењу  за привреду и друштвене дјелатности општине Брод, канцеларија за пољопривреду број 13. Пријава штете од поплава односи се на поплављено  пољопривредно земљиште  засијано озимим усјевима, крмним биљем,  трајним  засадима и сл. а може се пријавити најкасније до краја Априла 2018 године.

Комисија за попис и процјену штете од елементарне непогоде –поплаве иманована Рјешењем начелника општине Брод, вршит ће попис и процјену штете по пријавама, након повлачења воде са угрожених подручја.

За све додатне информације и нејасноће  можете се обратити на број телефона 053-611-970 сваким радним даном од 07 до 15 часова.

Напомена: Приликом пријаве штете од поплава са собом понијети неки од докумената за идентификацију.