brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 07 Mart 2018 10:27

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈАВНОГ ОГЛАСА О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 82. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 88. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ број 7/17),члана 12 став 1.Одлуке о Градској пијаци у Броду („Службени гласник општине Брод“, број 2/18), а у вези са чланом 1. Одлуке о давању на управљање и одржавање пословног објекта „Градска пијаца“ у Броду КП „Комуналац“ а.д.Брод („Службени гласник опшине Брод“, број 11/15) и расписаног Јавног огласа о додјели у закуп јавних површина у сврху постављања привремених објеката, путем непосредне погодбе, број 05-370-61/16 од 25.03.2016. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси: О Д Л У К У о престанку важења Јавног огласа о додјели у закуп јавних површина у сврху постављања привремених објеката, путем непосредне погодбе. 

Одлуку можете преузети испод: