brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 19 Juni 2020 12:53

Јавни позив за једнократну новчану подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије

Предмет Јавног позива је додјела једнократних новчаних средстава за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Women.

Укупни износ средстава, која се додјељују по овом јавном позиву износи 20.000 КМ.

Додјела подстицаја извршиће се у складу са Програмом „Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије“ који је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Џендер центром Републике Српске и UN Women уз подршку Шведске.

Страница: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/javni-poziv.aspx