brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 11 April 2018 14:56

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 03.04.2018. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију је запримило Захтјев за претходну процјену, доставља се на мишљење, везано за Студије утицаја на животну средину постројења за хемијски третман опасног отпада, санацију гудронске лагуне и њене припреме за одлагање солидификата на локацији у кругу „Рафинерије нафте Брод“ а.д. Брод од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Јавна расправа о Нацрту Студије утицаја на животну средину постројења за хемијски третман опасног отпада, санацију гудронске лагуне и њене припреме за одлагање солидификата на локацији у кругу „Рафинерије нафте Брод“ а.д. Брод ће се одржати дана 20.04.2018. године у 11,00 часова у скупштинској сали (згради Поште).

Мишљења, коментари и примједбе на Нацрт Студије, могу се доставити усменим и писменим путем Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију или можете уписати у књигу за упис примједби сваким радним даном у шалтер сали Општине Брод у периоду од 07-15 часова. Нацрт Студије може се преузети у службеним просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, Општинска управа Брод, Светог Саве 17, Брод.