brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 31 Maj 2019 13:41

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава све пољопривредне произвођаче да у 2019. години имају могућност да остваре право на бесплатну анализу пољопривредног земљишта на своме газдинству.

             Право на анализу имају она пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) која су у АПИФ-у извршила пријаву површина под кориштењем, закључно са 15. мајом текуће године, а у складу са чланом 61. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2019. годину.

            Захтјев за остваривање права на бесплатну анализу пољопривредног земљишта подноси се Агенцији за Аграрна плаћања РС на обрасцу 33. из прилога Правилника за остваривање подстицаја, најкасније до 15. јуна текуће године.

             Право на подстицајна средства за финансирање анализе контроле плодности немају она пољопривредна газдинства која су по основу Програма  педолошких анализа то право остварила у претходне четири године.