brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 19 Novembar 2018 14:33

АНКЕТА О ПУТОВАЊИМА СТАНОВНИШТВА

Завод за статистику Републике Српске обавјештава грађане да ће се у периоду од 22.11. до 02.12.2018. године, на подручју општине Брод провести анкета о приватним и пословним путовањима становништва у Републици Српској. Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику РС.

Анкетом ће се према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростат-а прикупити подаци о учешћу домаћег становништва у путовањима, социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког појединог путовања.

Прикупљени подаци су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе и у складу са Законом о статистици РС.