brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 11 April 2019 07:07

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ

Завод за статистику Републике Српске обавјештава грађане да ће се у периоду од 8. до 21.4.2019. године, на подручју општине Брод провести анкета о радној снази у Републици Српској. Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику РС.

Анкетом ће се према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростат-а прикупити подаци о тржишту рада и карактеристикама радне снаге у РС.

Прикупљени подаци су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе и у складу са Законом о статистици РС.