Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Начелник одјељења: Слободан (Перо) Пејчић

Датум рођења: 22.04.1988. године у Славонском Броду

Занимање: дипломирани економиста – 240 ЕЦТС

Електронска пошта: pejcics@opstina-brod.net

Досадашње радно искуство:

  • 2013-2015 Рафинерија нафте Брод
  • 2015-2016 Оптима група доо Бања Лука
  • од 2016. начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Брод